Ile trwa proces?

Niestety, nie można z góry przewidzieć, jak długo potrwa proces. W dużej części zależy to od rodzaju i liczby dowodów, które w toku procesu należało będzie przedstawić; im więcej świadków i biegłych, tym dłużej może trwać proces. W każdym wypadku należy się jednak liczyć z tym, że proces potrwa – łącznie z postępowaniem apelacyjnym, które zwykle również wchodzi w rachubę – nie krócej niż 3–4 lata.