Jaki jest koszt przeanalizowania przez Państwa sprawy?

Kancelaria podejmuje się analizy spraw dotyczących błędów medycznych całkowicie nieodpłatnie. Współpraca z kancelarią zostaje zawiązana dopiero po podpisaniu umowy, której propozycję przedstawiamy Państwu po zakończeniu analizy sprawy (pod warunkiem pozytywnej rekomendacji z naszej strony).

Skierowanie sprawy oraz dokumentów do kancelarii nie oznacza obowiązku podpisania przez Państwa umowy, o której mowa powyżej (również w przypadku pozytywnej rekomendacji).