Jaki jest termin przedawnienia roszczeń?

Roszczenia związane z naprawieniem szkody na osobie wynikającej z czynu niedozwolonego – w tym z tzw. błędu medycznego – przedawniają się z upływem trzech lat od daty dowiedzenia się o szkodzie oraz o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Przykładowo – jeśli negatywne skutki operacji ujawnią się po kilku latach, trzyletni termin przedawnienia liczy się dopiero od momentu, kiedy się o nich dowiedzieliśmy.

Od opisanej powyżej zasady są pewne wyjątki, np. roszczenia dzieci przedawniają się nie wcześniej, niż po 2 latach od osiągnięcia pełnoletniości, a roszczenia wynikające z przestępstwa – nie wcześniej niż po upływie 20 lat od jego popełnienia.