Jakie dokumenty mam przesłać i czy muszę dostarczyć ich oryginały?

Jest to zależne w dużej mierze od okoliczności indywidualnej sprawy. W zasadzie w każdym przypadku wskazane jest dostarczenie pełnej dokumentacji medycznej z leczenia w tej placówce, której zarzucamy błędne postępowanie.

Jeżeli leczenie było następnie kontynuowane w innych placówkach, dokumentacja z tych placówek również może okazać się istotna, w szczególności jeżeli dopiero to dalsze leczenie ujawniło popełnione błędy lub ich konsekwencje.

W przypadku gdy błędne leczenie doprowadziło do zgonu pacjenta, szczególnie ważnym dokumentem jest protokół z sekcji zwłok, o ile tylko została przeprowadzona.

Ponadto w każdej sprawie, w której jest to możliwe, prosimy o dostarczenie opinii biegłych, wydanych np. w postępowaniu karnym, w postępowaniu przed okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej czy też w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Dotyczy to również orzeczeń tych organów.

Dokumenty dostarczone do nas nie muszą być oryginałami – wystarczą zwykłe kserokopie albo skany oryginalnych dokumentów.