Czy należy wykonywać sekcję zwłok w przypadku śmierci? Co, jeżeli nie było sekcji zwłok?

W przypadku śmierci osoby poszkodowanej pożądane jest wykonanie sekcji zwłok. Wynik sekcji zwłok pozwala bowiem na ustalenie przyczyny śmierci. Bez tego badania wykazanie w procesie sądowym, że odpowiedzialność za zgon pacjenta ponosi placówka medyczna, jest niezmiernie trudne.