Niedotlenienie dziecka w ciąży

Bardzo częstym typem błędów medycznych są zaniedbania związane z przebiegiem ciąży. Nieprawidłowe postępowanie lekarzy w zakresie oceny stanu płodu i dalszego działania może spowodować niedotlenienie dziecka w ciąży. Błędy medyczne skutkują ciężkim kalectwem, a także nieuleczalnymi chorobami. Niedotlenienie płodu w ciąży stanowi podstawę do dochodzenia wielu roszczeń odszkodowawczych m. in. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za poniesione straty finansowe wskutek błędu medycznego, rentę na opiekę nad dzieckiem i inne zwiększone potrzeby, a także świadczenia z tytułu utraty widoków na przyszłość.

Niedotlenienie dziecka w ciąży to poważny błąd medyczny, który musi spotkać się z rekompensatą

Ośrodek Pomocy Poszkodowanym to zespół profesjonalistów wyspecjalizowanych w uzyskiwaniu roszczeń odszkodowawczych. Wieloletnia praktyka pozwoliła nam zdobyć doświadczenie niezbędne do świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie. Stale pogłębiamy swoją wiedzę w zakresie prawa i medycyny, by móc zapewnić poszkodowanym fachową obsługę prawną. Niedotlenienie dziecka w ciąży w wyniku błędów medycznych stanowi podstawę do otrzymania rekompensaty. Współpracując z nami możesz mieć pewność, że będzie domagać się w Twoim imieniu należnego odszkodowania i innych istotnych świadczeń. Do każdej powierzonej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny. Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści doradzą co możemy zrobić w Twojej sprawie. Razem uzyskamy godne odszkodowanie za niedotlenienie dziecka podczas ciąży i porodu.