Odszkodowanie za błąd lekarza

Błędy lekarzy mają znaczny wpływ na zdrowie i życie poszkodowanych pacjentów. Nierzetelne diagnozy, nieodpowiednie formy leczenia, zabieg wykonany w niewłaściwy sposób to tylko nieliczne przyczyny błędów medycznych, z jakimi zmagają się pacjenci. Zgodnie z literą prawa poszkodowany ma prawo uzyskać odszkodowanie za błąd lekarza. Niestety dochodzenie należnych świadczeń jest bardzo skomplikowane i wymaga posiadania wiedzy prawnej, a także medycznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów świadczymy z sukcesami rzetelną pomoc przy uzyskiwaniu należnych świadczeń. Wyręczamy naszych Klientów w większości czynności prawnych, walcząc o godne i adekwatne do poniesionych strat odszkodowania za błąd lekarza.

Odszkodowania za błędy lekarzy to szansa na zrekompensowanie doznanego uszczerbku na zdrowiu

Każdy pacjent, który podczas leczenia doznał szkody poprzez zaniedbanie lekarza ma prawo do dochodzenia następujących roszczeń odszkodowawczych:

  • odszkodowanie – to rekompensata mająca na celu zwrot wydatków poniesionych w związku ze szkodą. Każdy pacjent, który doznał strat materialnych w skutek błędów medycznych ma prawo uzyskać odszkodowanie od lekarza.

  • zadośćuczynienie – to próba zrekompensowania krzywdy niematerialnej, czyli doznanego cierpienia fizycznego i psychicznego.

  • renta – cykliczne świadczenie przyznawane, gdy poszkodowany pacjent utracił częściowo lub całkowicie zdolność zarobkowania. Renta jest przyznawana, gdy na skutek błędów medycznych doszło do zwiększenia potrzeb lub pogorszyły się widoki na przyszłość.

Ośrodek Pomocy Poszkodowanym świadczy wsparcie doświadczonych specjalistów i radców prawnych na każdym etapie prowadzenia sprawy. Ustalimy odpowiedzialność cywilną lekarza i uzyskamy dla Ciebie godne świadczenia odszkodowawcze. Skontaktuj się z nami, a niezobowiązująco przedstawimy, jakie możliwości widzimy w Twojej sprawie.