Błąd w sztuce lekarskiej

Błędy w sztuce lekarskiej niosą wiele negatywnych konsekwencji dla zdrowia pacjenta. W skrajnych przypadkach mogą nawet doprowadzić do jego śmierci. Za błąd w sztuce lekarskiej uważa się zgodnie z literą prawa postępowanie sprzeczne z nauką i wiedzą medyczną w zakresie, który jest dla lekarza dostępny. Błąd w sztuce medycznej powinien spotkać się z godną rekompensatą dla pacjenta. Sprawy o odszkodowania za błędy lekarskie są niezwykle skomplikowane i wymagają posiadania wiedzy medycznej i prawnej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Ośrodek Pomocy Poszkodowanymreprezentuje poszkodowanych pacjentów przy dochodzeniu należnych świadczeń.

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej to możliwość pewniejszego spoglądania w przyszłość

Błąd w sztuce medycznej ma wiele postaci, wśród najczęściej występujących możemy wymienić nieprawidłowe leczenie, zaniechanie leczenia lub diagnostyki, błędną diagnozę, zakażenie szpitalne. Katalog świadczeń odszkodowawczych należnych poszkodowanym pacjentom jest dość szeroki. W zależności od stanu faktycznego dopasowujemy z jakimi roszczeniami wystąpimy. Wysokość odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej jest zawsze ustalana indywidualnie po szczegółowym zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją medyczną. Prowadzimy sprawy na etapie polubownym, jak i sądowym wyręczając Klienta w większości czynności prawnych (pozew, reprezentacja sądowa). Współpracujemy z poszkodowanymi na terenie całej Polski. Skontaktuj się z nami już teraz. Nasi specjaliści udzielą Ci bezpłatnej porady prawnej. Sprawdź, czy możesz uzyskać godne odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej.