Śmierć dziecka przy porodzie

Czekając na narodziny potomstwa nigdy nie zakładamy, że dojdzie do tragedii przy porodzie. Niestety zlekceważenie objawów niedotlenienia dziecka może w skrajnych przypadkach prowadzić do zgonu w łonie matki. Jeżeli czynności nie zostaną podjęte odpowiednio szybko, dziecko może się udusić. Niekiedy do śmierci przy porodzie może także doprowadzić odklejenie łożyska. Po porodzie natomiast niezmiernie ważna jest opieka lekarza neonatologa lub pediatry. Zwłaszcza gdy dziecko urodzi się żywe, ale jest w bardzo ciężkim stanie z powodu np. niedotlenienia. Wówczas czynności podjęte przez lekarzy w celu przywrócenia funkcji życiowych w pierwszych kilku, kilkunastu minutach życia dziecka są bardzo istotne.

Pomożemy Ci uzyskać godną rekompensatę za stratę dziecka przy porodzie

Poszkodowani bliscy, którzy na skutek błędów medycznych stracili dziecko mają prawo do dochodzenia godnej rekompensaty obejmującej:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – to jednorazowe świadczenie pieniężne, które jest próbą złagodzenia cierpienia psychicznego i fizycznego najbliższych członków rodziny

  • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu – bliscy zmarłego dziecka mają prawo do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w związku z leczenie dziecka, a także organizacją godnego pochówku

Ośrodek Pomocy Poszkodowanym gwarantuje indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy. Śmierć przy porodzie to niezwykle traumatyczne wydarzenie, które wymaga wrażliwego podejścia do poszkodowanego. Współpraca z nami oparta jest o zaufanie i szacunek. U nas znajdziesz zrozumienie i pomoc prawną dostosowaną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Poszkodowanym, a otrzymasz bezpłatną poradę prawną.