31 sierpnia 2016

Masz prawo do pełnej informacji o ryzyku zabiegu

Potwierdził to wyrok sądu apelacyjnego, który przyznał pacjentce 1 mln zł rekompensaty za wadliwe badanie.

  • Suma odszkodowania: 1 mln zł.
  • Sprawa: wadliwe badanie i brak pełnej informacji o ryzyku zabiegu.

Masz prawo do pełnej informacji o ryzyku zabiegu

Błąd lekarski, który był przedmiotem sprawy, nastąpił w trakcie badania kręgosłupa z wykorzystaniem błękitu metylenowego, który służył jako kontrast. 43-letnia wówczas kobieta została sparaliżowana od piersi w dół. Proces początkowo koncentrował na ustaleniu odpowiedzialności szpitala i lekarza. Strona skarżąca argumentowała, że do zabiegu użyto kontrastu, którego skutki uboczne były znane, a lekarz – mimo ryzyka – zdecydował się go zastosować. Wkrótce po tym wycofano go z użycia. Biegli uznali jednak, że nie popełniono błędu w sztuce, a stosowanie błękitu metylenowego w tym czasie było dozwolone.

Zwrot w sprawie

Sąd okręgowy oddalił pozew, jednak apelacyjny przychylił się do skargi, zlecając przede wszystkim zbadanie, czy pacjentka została prawidłowo poinformowana o ryzyku związanym z zabiegiem. Ustawa o zawodzie lekarza nakłada na niego obowiązek udzielenia pacjentowi informacji m.in. o dających się przewidzieć następstwach zabiegu i rokowaniach.

Prawo pacjenta potwierdzone wyrokiem sądu

Lekarz zeznał, że poinformował pacjentkę o procedurach, jednak sąd uznał to za niewystarczające tłumaczenie (procedury to nie to samo, co ryzyko związane z zabiegiem). To prawda, że nikt poszkodowanej nie zmuszał do zabiegu, ale pacjent ma prawo do świadomej decyzji i i informacji o ryzyku zabiegu – powiedziała sędzia Barbara Trębska.