Błędy lekarskie nie mogą pozostać bez konsekwencji. Kto za nie odpowiada? Szpital czy lekarz?

Powstanie nieodwracalnej w skutkach szkody w wyniku błędu lekarskiego to nadal burzliwy temat wśród poszkodowanych pacjentów lub ich rodzin. Nawet najdrobniejsze zaniedbanie w sztuce może spowodować upośledzenie podstawowych funkcji życiowych czy chociażby trwałe zerwanie więzi rodzinnych. W przeciwieństwie do wskazania winnego tego typu uchybień, odpowiedzialność karna za takie czyny jest oczywista! Razem z nami szybko ustalisz, jaki podmiot powinien ponieść konsekwencję popełnienia błędu lekarskiego. Specjalista czy szpital? Rozwiewamy wątpliwości!

Błędy lekarskie i ich skutki wobec prawa. Poznaj podstawowe vademecum wiedzy

Odpowiedź na tytułowe pytanie nie musi być taka oczywista, jak może wydawać się na pierwszy rzut oka. Istota wskazania winnego za popełnienie nieodwracalnego w skutkach błędu medycznego to mocno rozbudowany temat. Mówiąc o ponoszeniu odpowiedzialności za wyraźne zaniedbania, można mieć na myśli przecież odpowiedzialność dyscyplinarną, ale również cywilną bądź karną. Ta ostatnia dotyczy przede wszystkim lekarza lub innego członka personelu medycznego szpitala. Wymierzana jest przez sąd karny, a przepisy w tym temacie reguluje polski kodeks karny. Mowa tu chociażby o ograniczeniu i całkowitym pozbawieniu wolności. Osobom poszkodowanym, a w kilku przypadkach rodzinie i najbliższym sąd może przyznać finansową rekompensatę, jaką pełni intratne odszkodowanie medyczne z tytułu postępowania cywilnego. W uzyskaniu sprawiedliwej sumy pomoże Ci nasza Kancelaria! Warto wyjaśnić jeszcze kwestię odpowiedzialności dyscyplinarnej – grozi ona za naruszenie zasad wykonywania zawodu lub etyki lekarskiej i orzekana jest przez sąd lekarski, który może wydać nie tylko upomnienie czy karę pieniężną, ale też zakaz pełnienia funkcji kierowniczych bądź całkowite pozbawienie prawa do leczenia – to najpoważniejsza konsekwencja odpowiedzialności zawodowej.

Zanim wystąpisz o odszkodowanie medyczne ustal, kto ponosi odpowiedzialność za błąd

Jaki podmiot powinien zostać pozwany podczas sprawy rozstrzygającej poważny błąd medyczny? Odpowiedzialność za takie czyny przeważnie uzależniona jest od formy zatrudnienia specjalistów. Lekarz pracujący w ramach umowy o pracę ponosi konsekwencje wyłącznie wobec szpitala. Nigdy nie pokutując za swoje zaniedbania personalnie. W takim przypadku skutki błędów na drodze sądu ponosi sama placówka. Lekarze zatrudnieni na tzw. „kontrakcie” odpowiadają za szkodę finansowo razem ze szpitalem. Mowa tutaj o odpowiedzialności solidarnej. Warto podkreślić, że niezależnie od rodzaju zatrudniania specjalistów, zawsze to placówka medyczna odpowiada za błędy lekarskie. Jeśli chcesz uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie – musisz pozwać właśnie ten podmiot! U wielu osób dochodzenie swoich praw na drodze sądowej budzi wiele wątpliwości. Tymczasem nie można się niczego obawiać. Takie uchybienia w sztuce lekarskiej nie mogą pozostawać bez konsekwencji. Zwłaszcza, że polski kodeks cywilny gwarantuje wysokie rekompensaty za błędy okołoporodowe czy zaniechania podczas standardowego procesu leczenia. Zdecydowana większość z nich ma finał tragiczny w skutkach. Obowiązujące w naszym kraju prawo stale się zmienia, czego najlepszym przykładem jest aktualizacja kodeksu cywilnego o zadośćuczynienie za utracone więzi rodzinne. Dotychczas temat ten budził wiele wątpliwości, kontrowersji oraz niejasności.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.