Błędy medyczne mogą wystąpić na każdym etapie opieki okołoporodowej!

Podczas świadczenia opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą ciężarną może dojść do szeregu niepożądanych zdarzeń. Standardy opieki okołoporodowej w Polsce są regulowane przez prawo. Jeśli lekarz ginekolog lub biały personel szpitala ich nie przestrzega, jest wysoce prawdopodobnym, że zaszkodzi pacjentce.

Nieodpowiednia opieka ciążowa i wysokie ryzyko śmierci płodu

Prowadzenie ciąży to odpowiedzialne zadanie, wymagające dużego zaangażowania ze strony lekarza. Bezpośrednio po zdiagnozowaniu ciąży, powinien on zlecić ciężarnej suplementację kwasem foliowym i poinformować ją o obowiązkowych badaniach USG w ciąży. Wskazane jest, aby podczas wykonywania badań wykazał się on szczególną uwagą – przeprowadzenie nierzetelnego wywiadu medycznego, niedostrzeżenie wad płodu czy niezlecenie dodatkowych badań mimo wskazań, mogą zostać uznane za błędy medyczne. Jeśli pociągną ze sobą przykre konsekwencje – np. w postaci śmierci płodu czy trwałego kalectwa, poszkodowanej bądź jej rodzinie będzie przysługiwać odszkodowanie lub/oraz zadośćuczynienie lub/oraz renta.

Urazy okołoporodowe i inne zdarzenia, za które przysługują roszczenia

O ile podczas prowadzenia ciąży lekarz może narazić pacjentkę na utratę dziecka, płodności, a nawet życia, przy odbieraniu porodu ryzyko dramatycznego obrotu spraw jest jeszcze wyższe. Tu mowa m.in. o takich zdarzeniach, jak źle zebrany wywiad położniczy, nieprawidłowe monitorowanie płodu oraz forsowanie porodu siłami natury, gdy istnieją wskazania, aby wykonać cesarskie cięcie. Inne przykłady błędów lekarskich to również doprowadzenie do urazu okołoporodowego, któremu dało się zapobiec, a także podanie ciężarnej pacjentce niewłaściwego leku.

Jeżeli przez błąd medyczny pacjentka bądź jej dziecko doznają krzywdy można zastanowić się, czy istnieje możliwość wykazania winy. W Ośrodku Pomocy Poszkodowanym specjalizujemy się w uzyskiwaniu świadczeń za błędy medyczne. Uzyskujemy godne odszkodowania dla osób, wymagających stałego leczenia lub rehabilitacji, a także dla rodzin pacjentów, którzy przez błąd lekarski ponieśli śmierć. Skontaktuj się z nami, byśmy mogli przeanalizować sprawę i ocenić szansę na jej pomyślne zakończenie.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.