Czym grozi przedwczesne odklejenie się łożyska i co robić, gdy wystąpi?

Łożysko. Narząd płodowy, odgrywający niezwykle ważną rolę w procesie rozwojowym płodu. W pełni ukształtowany jest w okolicach 12 tygodnia – wtedy zaczyna pełnić funkcje, dzięki którym ciąża pozostaje utrzymana. Gdy ciąża rozwija się książkowo, łożysko odrywa się od macicy po urodzeniu dziecka i jest wydalane przez drogi rodne. Jeżeli łożysko odklei się przedwcześnie, należy podjąć odpowiednie działania, pozwalające ochronić zdrowie i życie pacjentki, jak też płodu.

Nie zawsze CC jest konieczne. Lekarz musi trafnie ocenić stopień zagrożenia

Kiedy dochodzi o przedwczesnego odklejenia się łożyska od ściany macicy, często występuje krwawienie z dróg rodnych. Pacjentka odczuwa ból, jej brzuch staje się twardy i tkliwy, mogą też wystąpić skurcze macicy. Objawy te mogą wystąpić bezpośrednio po uderzeniu w brzuch, a także samoistnie – lista czynników ryzyka jest długa, a do najczęściej wymienianych należą: palenie tytoniu, wiek matki powyżej 35. roku życia, ciąża mnoga. Gdy dojdzie do oddzielenia się łożyska, należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza. Ten dokona klasyfikacji zdarzenia i podejmie decyzję o dalszym postępowaniu.

Zdarza się, że jedynym objawem odklejenia się łożyska jest krwawienie – nie występuje zagrożenie dla płodu ani matki. Konsultacja medyczna pozostaje jednak konieczna: bywa, że częściowe oddzielenie się łożyska jest bardziej groźne, niż to całkowite, ale bezobjawowe. Wzmożona utrata krwi może prowadzić do wstrząsu krwotocznego i niewydolności wielonarządowej u pacjentki. Utrudniony jest również przesył pokarmu i tlenu, co często skutkuje niedotlenieniem okołoporodowym i śmiercią płodu. Jeśli lekarz, pomimo występujących objawów mogących wskazywać na odklejenie się łożyska, zbagatelizuje zagrożenie, popełni błąd medyczny. Ten może okazać się tragiczny w skutkach – niewykonanie cesarskiego cięcia podczas gdy płód nie otrzymuje wystarczających ilości tlenu, grozi śmiercią pacjentki i jej dziecka.

Pomagamy Pacjentkom w uzyskaniu odszkodowania za okołoporodowe błędy medyczne

Błędna diagnoza bądź jej brak niesie ze sobą konsekwencje, za które lekarz powinien wziąć odpowiedzialność. Jeśli uda się dowieść, że popełniono błąd medyczny, poszkodowanej pacjentce zostanie przyznane godne odszkodowanie za poniesioną krzywdę. W Ośrodku Pomocy Poszkodowanym zajmujemy się sprawami o błędy, wskutek których doszło do niedotlenienia płodu, śmierci matki lub dziecka przy porodzie. Nie musisz sama mierzyć się z konsekwencjami nieudolnej diagnozy lub złego postępowania, niezgodnego ze standardami opieki okołoporodowej. Jeśli dręczą Cię pytania, chcesz porozmawiać o sytuacji, w jakiej się znalazłaś i podjąć walkę o odszkodowanie, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.