Dziecko zostało niedotlenione przy porodzie? Trzeba ustalić, czy popełniono błąd medyczny

Niedotlenienie okołoporodowe nie zawsze jest stanem ciężkim, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia płodu. Jego lekka postać rzadko kiedy prowadzi do nieodwracalnych zmian, najczęściej w żaden sposób nie wpływa na rozwój dziecka. O poważnej sytuacji mówimy, gdy stan niedotlenienia się przedłuża, a zaburzenia w przepływie tlenu utrzymują się powyżej trzech minut. Jeśli dojdzie do ciężkiej hipoksji należy sprawdzić, czy nie nastąpiła ona z winy personelu medycznego. Może się bowiem okazać, że dziecko urodziło się w stanie niedotlenienia przez błąd lekarza.

Cięż ka postać niedotlenienia zdarza się rzadko, ale jest bardzo niebezpieczna

Średnio raz na tysiąc urodzeń – z taką częstotliwością występuje hipoksja okołoporodowa, czyli zaburzenie w dostawie tlenu do mózgu płodu. To właśnie niedotlenienie noworodka stanowi jedną z najczęstszych przyczyn śmierci okołoporodowej, jak też nieodwracalnych zaburzeń neurorozwojowych u dzieci. Zazwyczaj do niedotlenienia dochodzi nieoczekiwanie, a przyczyną takiego stanu może być nieprawidłowo prowadzona akcja porodowa.

Przykładem działań personelu medycznego, które nie powinny mieć miejsca, jest dokonanie błędnej interpretacji zapisów KTG. Uważny monitoring dobrostanu płodu pozwala rozpoznać niedotlenienie i zareagować, przeprowadzając cesarskie cięcie. Zlekceważenie nieprawidłowych wyników przez lekarza bądź położną można uznać za błąd medyczny. Podobnie będzie w sytuacji nieuzasadnionego forsowania porodu siłami natury, podczas gdy występują przesłanki do niezwłocznego rozwiązania go drogą CC.

Odpowiedzialność za wystąpienie niedotlenienia okołoporodowego

Każdej sprawie związanej z ciężkim niedotlenieniem okołoporodowym należy się skrupulatnie przyjrzeć. Czasem bywa tak, że hipoksja wewnątrzmaciczna występuje z powodu infekcji i nie sposób jej zapobiec ani wykryć na czas. Zwykle jednak wina leży po stronie położnej lub lekarza, którzy zlekceważyli groźne objawy i nie wdrożyli działań, mogących uratować zdrowie bądź życie noworodka. Za krzywdy wywołane błędami ze strony personelu medycznego, poszkodowani mogą otrzymać odszkodowanie, zadośćuczynienie, jak również dożywotnią rentę. W Ośrodku Pomocy Poszkodowanym udzielamy fachowego wsparcia w zakresie weryfikacji spraw, związanych z niedotlenieniem płodu. W przypadku przyznania dziecku mniej, niż pięciu punktów w skali Apgar warto zastanowić się, co było tego powodem. Konsultacja z naszymi prawnikami pomoże rozwiać wiele wątpliwości i podjąć odpowiednie działania.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.