Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędy personelu SOR?

Wizyta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym kojarzy się z walką o ludzkie życie, a także długimi kolejkami, nie zawsze uprzejmym personelem oraz kilkugodzinnym oczekiwaniem na wyniki badań. W systemie ratownictwa medycznego SOR zajmuje miejsce pomiędzy pogotowiem ratunkowym – gdzie udziela się pierwszej pomocy, a poszczególnymi oddziałami szpitalnymi, prowadzącymi według potrzeby specjalistyczne leczenie. Zadaniem tego oddziału jest udzielenie pacjentowi podstawowej opieki oraz zakwalifikowanie go do leczenia szpitalnego bądź ambulatoryjnego. Nie raz to właśnie czas spędzony na SOR decyduje o zdrowiu i życiu pacjenta, stąd jego funkcjonowanie jest regulowane wieloma zasadami.

Zasady pracy na SOR

Zgodnie z prawem Szpitalne Oddziały Ratunkowe mają za zadanie udzielać pomocy pacjentom z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia. Zgłaszających się na SOR klasyfikuje się zgodnie z ich stanem zdrowia, który decyduje o kolejności przyjęcia. Jak wskazują lekarze, objawy kwalifikujące do wizyty na tym oddziale to krwawienia, złamania, omdlenia, ostre bóle klatki piersiowej, lub brzucha, stany bezpośredniego zagrożenia życia. Codzienność oddziałów ratunkowych pokazuje, że często pacjenci zgłaszający się na nie mają objawy wskazujące na potrzebę wizyty u lekarza rodzinnego, takie jak katar, lub kaszel. Niektórzy próbują „załatwić” na SOR przeprowadzenie badań, które normalnie wymagają oczekiwania w kolejce. Te czynniki powodują znaczące przeciążenie SOR-ów oraz problemy z prawidłową opieką nad pacjentami.

Najczęściej popełniane błędy medyczne na SOR

Często SOR jest pierwszym miejscem, do którego udajemy się po pomoc lekarską – niestety natłok pacjentów, wielogodzinne dyżury personelu oraz oczekiwanie na konsultację specjalisty czynią z niego miejsce mało przyjazne pacjentowi. Wiadomo, że duża ilość obowiązków – a tych w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych nigdy nie brakuje – sprzyja popełnieniu błędu w sztuce medycznej. Podanie niewłaściwej dawki leków, pomylenie wyników badań, albo zbyt późno udzielona pomoc może spowodować nieodwracalne skutki dla zdrowia i życia pacjenta. Każdy zawiniony błąd lekarza powodujący utratę zdrowia przez pacjenta jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Lekarz przy wykonywaniu swoich obowiązków jest zobowiązany do dołożenia najwyższej staranności w opiece nad zdrowiem i życiem pacjenta. Z tego obowiązku nie zwalniają go nawet trudne warunki pracy. Wygranie sprawy o odszkodowanie za błąd lekarza wymaga podjęcia szeregu czynności dowodowych, przede wszystkim w zakresie związku przyczynowego pomiędzy działaniem bądź zaniechaniem lekarza a uszczerbkiem na zdrowiu. Poza tym, od błędu w sztuce medycznej należy odróżnić powikłania, które mieszczą się w ramach ryzyka związanego z podjęciem każdej terapii. Warto pamiętać, że w przypadku śmierci pacjenta o odszkodowanie i zadośćuczynienie może ubiegać się jego rodzina. W takiej sytuacji odszkodowanie za błąd lekarski będzie dla nas rekompensatą poniesionych cierpień i strat, a jednocześnie pomoże powrócić do normalnego życia.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.