Jak ustalić wysokość odszkodowania?

W Stanach Zjednoczonych błędy w sztuce medycznej są piątą przyczyną zgonów. W Polsce niestety nie prowadzi się tego typu statystyk, a pacjenci, którzy ucierpieli z powodu pomyłek lekarskich niejednokrotnie – przestraszeni trudnościami – rezygnują z dochodzenia swoich praw. Z szacunków wynika, że liczba pozwów odszkodowawczych w tej dziedzinie jest niewspółmiernie niska do ilości popełnianych przez personel medyczny błędów. Pomimo przeszkód, warto dochodzić takich świadczeń odszkodowawczych, gdyż z pewnością ich otrzymanie pomoże przystosować się poszkodowanemu do nowej sytuacji. Jednak w jaki sposób oszacować wysokość należnego nam odszkodowania?

Czynniki wpływające na wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania za błędy lekarskie jest uzależniona od wielu czynników. Przede wszystkim należy rozważyć jak poważna jest szkoda wyrządzona błędem. Inaczej należy kwalifikować nieodwracalne uszkodzenie ciała, takie jak paraliż, utrata kończyny lub wzroku, a inaczej mniej dotkliwe uszczerbki na zdrowiu. Niekiedy rozmiar szkody określa się w skali procentowej biorąc pod uwagę zależność pomiędzy szkodą, a stanem zdrowego organizmu. Ważną okolicznością jest także wpływ szkody na sytuację życiową poszkodowanego. Im bardziej jego codzienne funkcjonowanie zmieniło się po uszczerbku wynikającym z błędu medycznego, tym wysokość należnego odszkodowania wzrasta. Jak wskazuje prawnik z Ośrodka Pomocy Poszkodowanym Prawa Pacjenta – Konieczność zmiany pracy, remontu mieszkania, rezygnacji z uprawianego dotychczas sportu lub innego hobby jest bardzo istotna przy ocenie wysokości świadczenia pieniężnego z tytułu odszkodowania.

 

Niemniej istotny jest okres leczenia i rehabilitacji oraz szanse na pełny powrót do zdrowia. Koszt leczenia i rehabilitacji jest stosunkowo prosty do określenia, zwłaszcza jeżeli dysponujemy dokumentacją wszystkich zabiegów i rachunkami za ich wykonanie. Natomiast oszacowanie możliwości powrotu do pełnej sprawności zazwyczaj wymaga opinii biegłego lekarza. Istotnym czynnikiem branym pod uwagę w określaniu wysokości odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest wiek poszkodowanego. Zazwyczaj przyjmuje się, że odszkodowanie przyznane osobie młodej powinno być wyższe niż dojrzałej i starszej. Pogląd ten uzasadnia się możliwościami młodego człowieka, jego marzeniami i aspiracjami, które nieraz w wyniku błędu lekarskiego nie będą nigdy miały szansy się ziścić.

Pomoc prawnika

Osobie niedoświadczonej w tego typu sprawach bardzo trudno oszacować wielkość doznanej szkody, stąd warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który nie tylko oceni realną wysokość możliwego odszkodowania, ale również pomoże w przeprowadzeniu całego procesu. Ośrodek Pomocy Poszkodowanym Prawa Pacjenta specjalizuje się w obsłudze tego typu spraw, oferuje wstępną kalkulację możliwego odszkodowania oraz konsultacje z osobami doświadczonymi w tych zagadnieniach, dzięki czemu już na wstępnym etapie dochodzenia roszczeń można uzyskać fachową poradę. Oczywiście ostateczna decyzja, co do wysokości odszkodowania należy do sądu, jednak warto mieć gotowe argumenty świadczące o zasadności wnoszonych roszczeń.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.