Mózgowe porażenie dziecięce. Oto wszystko, co musisz wiedzieć, aby uzyskać zadośćuczynienie

Uzyskanie sprawiedliwego zadośćuczynienia za błąd w sztuce lekarskiej nigdy nie zrekompensuje bólu rodzica, który musi stawić czoła ogromnemu wyzwaniu opieki nad nieodwracalnie chorym dzieckiem. Wywalczone na drodze prawnej pieniądze mogą być jednak nieocenionym wsparciem przy rozwiązywaniu wielu obecnych lub przyszłych problemów. Podejrzewasz, że podczas Twojego porodu doszło do poważnego zaniedbania przez specjalistę, w wyniku czego mózg dziecka został trwale uszkodzony? Pomożemy Ci zdobyć pieniądze niezbędne do wykonania rehabilitacji pociechy. Realne sumy zadośćuczynienia za zaniechanie skutkujące MPD wynoszą nawet milion złotych!

Każdy błąd w sztuce lekarskiej to podstawa do odszkodowania medycznego lub zadośćuczynienia!

Porażenie mózgowe to zdecydowanie jedna z najpoważniejszych i najpowszechniejszych chorób dziecięcych. Do nieodwracalnych uszkodzeń centrum układu nerwowego dochodzi przeważnie w trakcie niewłaściwie przeprowadzonego porodu. Warto tu podkreślić, że nawet najdrobniejszy błąd w sztuce lekarskiej jest niepodważalną podstawą do uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe. Niosącymi wiele negatywnych konsekwencji nie tylko dla dziecka, ale również i dla rodziców zaniechaniami specjalistów zajmujemy się od kilkunastu lat. Pomożemy Ci uzyskać finanse niezbędne do rozpoczęcia rehabilitacji chorego noworodka. Polskie prawo przewiduje sprawiedliwe zadośćuczynienia za poważny błąd lekarski. Należne Ci pieniądze możesz otrzymać z tytułu postępowania cywilnego, a od sierpnia 2021 roku na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 2021 roku, głębokie mózgowe porażenie dziecięce (MPD) należy traktować jako trwałe zerwanie więzi rodzinnej. Nowelizacja prawa rozwiewa wszelkie wątpliwości. Od niedawna brak możliwości zachowania ogółu stosunków społecznych z członkiem rodziny na skutek błędu w sztuce lekarskiej podlega zadośćuczynieniu w gigantycznych kwotach!

Za występowanie MPD u dziecka przeważnie odpowiada lekarz odbierający poród

Błąd w sztuce lekarskiej skutkujący dziecięcym porażeniem mózgowym nigdy nie powinien mieć miejsca. W zdecydowanej większości przypadków występowanie MPD jest wynikiem poważnego zaniedbania podstawowych czynności okołoporodowych, czyli po prostu źle wykonanym porodem. Zespół Little’a, bo tak specjalistycznie należy określać mózgowe porażenie dziecięce, następuje po niedotlenieniu dziecka w trakcie porodu – to najpopularniejsza przyczyna. Niedopuszczalny błąd po stronie lekarza może zostać popełniony również na etapie ciąży kobiety. Niepoprawne rozpoznanie ułożenia płodu czy brak podstawowej profilaktyki to kolejne powody rozpowszechniania MPD. Twoja pociecha cierpi na mózgowe porażenie dziecięce? Zawalcz o należne Ci wsparcie. W tak skrajnych przypadkach zadośćuczynienie za niemajątkowe szkody i dożywotnia renta stanowią podstawę rekompensaty dla rodziców oraz samego dziecka. Pomożemy Ci wskazać podmiot, który jest odpowiedzialny za wyrządzenie tak ogromnej krzywdy. Zazwyczaj za błąd w sztuce lekarskiej odpowiada placówka medyczna. O tym musisz pamiętać jeszcze przed złożeniem stosownego pisma do sądu. Jeżeli lekarz był zatrudniony na tzw. „kontrakcie”, poniesie on konsekwencje na zasadzie odpowiedzialności solidarnej razem ze szpitalem.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.