Nieprawidłowo przyjęty poród a trwałe kalectwo dziecka. Jak uzyskać odszkodowanie?

Często słyszymy o nieprawidłowościach, zachodzących podczas porodu. Wiele z nich wynika z winy personelu medycznego, który nie zastosował się do procedur bądź nie przestrzegał obowiązujących go standardów okołoporodowych. Gdy źle przyjęty poród zakończy się złamaniem kości lub trwałym kalectwem dziecka, warto dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć i ukarać winnych niefortunnego zdarzenia.

Forsowanie porodu naturalnego i błędy przy CC mogą skutkować kalectwem dziecka

Czasem działanie na szkodę dziecka wynika z niewiedzy personelu medycznego lub błędnej oceny sytuacji, a nie chęci wyrządzenia szkody. Bez względu na to, za popełnienie błędu przysługuje odszkodowanie lub/ oraz zadośćuczynienie. Wypłaca je ubezpieczyciel szpitala, w którym doszło do popełnienia błędu. Na wysokość świadczenia wpływa kilka czynników, w tym stopień krzywdy, wynikającej z nieprzestrzegania procedur medycznych oraz innych zaniedbań.

Kiedy może dojść do niebezpiecznych powikłań, związanych z nieprawidłowo odbieranym porodem? Na przykład wówczas, gdy personel forsuje poród siłami natury, choć płód ma dużą masę urodzeniową i istnieje ryzyko, że podczas przechodzenia przez kanał rodny, dziecko dozna urazu. (Wysokie prawdopodobieństwo takiej sytuacji występuje w przypadku niewspółmierności porodowej oraz makrosomii). Ryzyko urazu przy porodzie wzrasta więc razem z wagą płodu – większe dzieci mają problem z przeciśnięciem przez kanał rodny główki i ramion. Stąd takie komplikacje, jak złamanie obojczyka, kości ramiennej czy porażenie splotu barkowego. Wielu z nich można by uniknąć, przeprowadzając cesarskie cięcie.

Równie niebezpieczne jak forsowanie porodu mimo wskazań do CC, jest stosowanie niezalecanych manewrów położniczych i narzędzi, takich jak kleszcze czy wyciągacz próżniowy, które mimo zaawansowanych technik i dostępu do nowoczesnego sprzętu, wciąż są wykorzystywane w szpitalach. Do urazów porodowych dochodzi też u noworodków donoszonych, wydobywanych w ramach cesarskiego cięcia. Mogą mieć one charakter mechaniczny i wynikać z nieumiejętnego chwycenia dziecka przez lekarza.

Lekarz, który popełnia okołoporodowy błąd medyczny, nie może pozostać bezkarny

Osoba odbierająca poród powinna postępować zgodnie ze sztuką medyczną i posiadaną wiedzą. Kiedy przez nieodpowiednie postępowanie, dziecku stanie się krzywda – dojdzie do powstania urazu bądź trwałego kalectwa – można przypuszczać, że popełniono błąd medyczny. W Ośrodku Pomocy Poszkodowanym udzielamy wsparcia Pacjentkom, które nie otrzymały należnej opieki podczas porodu. Uzyskujemy wysokie odszkodowania za błędy okołoporodowe, a także zadośćuczynienia, będące rekompensatą za doznane krzywdy. W celu otrzymania pomocy, należy zebrać posiadaną dokumentację medyczną i przekazać nam ją do analizy. Odpowiemy na każde Państwa pytanie – zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną.

Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.