Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy w opiece nad kobietą w ciąży

Kobieta w ciąży i jej bliscy dokładają wszelkich starań, aby czas oczekiwania na narodzenie się dziecka przebiegł bez jakichkolwiek zakłóceń. Stąd wizyty kontrolne u lekarza, odpowiednia dieta, suplementacja składników niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka, a także przygotowywanie się do samego porodu. Niestety wszystkie te starania mogą zostać przekreślone przez błąd personelu medycznego. Lekarz, czy położna nie mogą lekceważyć jakichkolwiek niepokojących objawów pojawiających się u ciężarnej – każdy z nich może być oznaką bardzo poważnego niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia matki oraz jej dziecka.

Podstawowe metody diagnostyczne stanu dziecka

Współczesna medycyna stwarza wiele możliwości przeprowadzenia skutecznej i bardzo dokładnej diagnozy stanu zdrowia ciężarnej matki oraz dziecka. W okresie ciąży podstawową metodą diagnostyczną jest wykonywanie kontrolnych badaniach ultrasonografem (USG). Wprawne oko lekarza, na pozornie „zamazanym” obrazie monitora może dostrzec nawet najdrobniejsze odchylania od norm określających prawidłowy rozwój dziecka w łonie matki. Natomiast podczas porodu podstawowym badaniem, którego prawidłowe przeprowadzenie może zaważyć nawet na życiu rodzącej i jej dziecka jest KTG. Pozwala ono na bieżąco monitorować akcję serca dziecka oraz czynności skurczowe mięśnia macicy. Dzięki temu możliwe jest odpowiednio wczesne przeciwdziałanie tak niebezpiecznym powikłaniom porodu, jak np. niedotlenienie okołoporodowe. Jeżeli dziecko będzie zbyt długo przebywać w drogach rodnych matki nie otrzymując wystarczającej ilości tlenu może dojść do uszkodzenia układu nerwowego, a w konsekwencji do trwałego kalectwa.

Samo wykonanie badanie KTG jest czynnością stosunkowo prostą. Polega na podłączeniu kobiety do specjalnych elektrod i odczytywaniu wyniku badania przez odpowiednio długi okres czasu. Jednak zarówno niepoprawne użycie sprzętu medycznego, jak i zbyt krótkie przeprowadzenie badania może doprowadzić do niewykrycia niepokojących objawów, a co za tym idzie nieudzielaniu niezbędnej pomocy. Co zrobić w sytuacji, gdy lekarz błędnie wykonał KTG i przez pomyłkę stwierdził, że wszystko jest w porządku? Jak dochodzić swoich praw, gdy taki błąd doprowadził do trwałego kalectwa dziecka?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Jeżeli w skutek błędu lekarza czuwającego nad przebiegiem porodu doszło do powstania uszczerbku na zdrowiu dziecka, jego rodzice mają prawo ubiegania się o stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie. Odszkodowanie za błąd medyczny obejmuje wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego postępowania lekarza lub innego personelu medycznego. Natomiast zadośćuczynienie ma celu rekompensatę cierpień doznanych w skutek zdarzenia wywołującego szkodę. Sąd Najwyższy ostatnio wskazał, że sąd ma prawo przyznać zadośćuczynienie za krzywdę najbliższym poszkodowanego. A więc w przypadku szkód wyrządzonych dziecku podczas porodu o stosowne świadczenia mają prawo ubiegać się rodzice, a także inni członkowie najbliższej rodziny.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.