Odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej

Każdy z nas co jakiś czas musi spotkać się z lekarzem. Oczywiście im mniej z tych wizyt jest związanych z dolegliwościami, tym lepiej, jednak nawet w przypadku pozornie niegroźnych objawów warto skonsultować się ze specjalistą. Nie raz nawet drobne infekcje, np. grypa, mogą wywołać niezwykle groźne dla naszego organizmu powikłania. Niestety, lekarze tak jak wszyscy inni ludzie nie są nieomylni, a ich błędy są niezwykle brzemienne w skutkach. Co zrobić w sytuacji, gdy błąd lekarza spowodował pogłębienie dolegliwości, trwałe uszkodzenie ciała, a nawet zgon?

Co to jest błąd w sztuce medycznej?

W takiej sytuacji możemy domagać się stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia. W praktyce dochodzenie odszkodowania za błędy medyczne jest procesem niezwykle trudnym i skomplikowanym, jednak przy właściwym przeprowadzeniu odpowiedniej procedury możemy uzyskać świadczenie, które pomoże powrócić do dobrej kondycji. Podstawową czynnością w takich procesach jest udowodnienie popełnienia błędu w sztuce medycznej.

 

Polskie sądy za tego typu błąd uznają zawinione przeprowadzenie zabiegu niezgodnie z zasadami sztuki medycznej. Błąd w sztuce może popełnić każda osoba uprawniona do wykonywania zabiegów medycznych, np. lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny. Przez „zasady sztuki medycznej” należy rozumieć uznane i dopuszczalne metody leczenia. Zatem błąd to postępowanie wbrew tym zasadom lub ich błędne zastosowanie – Błędem w sztuce medycznej jest nie tylko niepoprawne wykonanie zabiegu, ale również jego zaniechanie w przypadku, gdy był konieczny (np. niepodjęcie operacji złamanego stawu biodrowego) – stwierdza specjalista z Ośrodka Pomocy Poszkodowanym Prawa Pacjenta. Aby móc ubiegać się o odszkodowanie z tytułu tego rodzaju błędu należy wykazać winę osobie wykonującej dany zabieg. Wina ta musi mieć charakter obiektywny (postąpienie wbrew zasadom sztuki medycznej) i subiektywny, tj. niezachowanie wysokiego poziomu staranności zawodowej. Oczywiście od każdego pracownika służby zdrowia wykonującego zabiegi medyczne należy wymagać najwyższej staranności, gdyż nawet drobne błędy w praktyce mogą powodować nieodwracalne i tragiczne skutki.

Jak dochodzić odszkodowania za błąd w sztuce medycznej?

Podstawowym sposobem dochodzenia odszkodowania za błąd w sztuce medycznej jest złożenie stosownego powództwa cywilnego. W samym procesie należy wykazać, że popełniony błąd spowodował konkretny uszczerbek na naszym zdrowiu. Przede wszystkim należy skupić się na udowodnieniu tzw. związku przyczynowego pomiędzy nieprawidłowym postępowaniem personelu a powstaniem szkody. W pozwie należy wskazać jakiego domagamy się roszczenia. Nasze żądanie należy precyzyjnie uzasadnić podając, np. iż w wyniku błędu utraciliśmy możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zawodowej, ponieśliśmy koszty rehabilitacji lub dostosowania mieszkania do nowych warunków. Poza tym możemy domagać się zadośćuczynienia za doznane cierpienia.

 

Skompletowanie właściwych dowodów, prawidłowe napisanie pozwu i poprowadzenie procesu to klucz do wygrania sprawy odszkodowawczej. Nie jest to zadanie proste, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Ośrodek Pomocy Poszkodowanym Prawa Pacjenta zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji odszkodowawczych. Po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją wskażemy o jakie środki pieniężne możemy wspólnie zawalczyć w Państwa sprawie.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.