Odszkodowanie za nieprawidłowe złożenie złamanej nogi

Każda, nawet najbezpieczniejsza aktywność fizyczna, związana jest z ryzykiem kontuzji. Złamania, zwichnięcia, skręcenia przytrafiają się nie tylko zawodowym sportowcom – nie raz podczas zwykłego spaceru, albo wyjścia do sklepu możemy wykonać niefortunny krok, który spowoduje uraz i długie leczenie. Statycznie najczęstszą kontuzją narządu ruchu jest złamanie kości goleni – piszczelowej i strzałkowej. Oczywiście prawidłowe leczenie i rehabilitacja prowadzą do powrotu pełnej sprawności fizycznej. Jednak co zrobić w przypadku, gdy nieprawidłowo przeprowadzone leczenie pozbawiło nas szansy na wyzdrowienie?

Leczenie złamania kości goleni

Do główny przyczyn załamania kości goleni zalicza się urazy spowodowane upadkiem, uderzeniem lub wykręceniem nogi. Ze względu na fakt, że kości te łączą staw kolanowy ze stawem skokowym podstawowym objawem złamania jest ból stawu skokowego lub jego obrzęk, a także zasinienie w miejscu złamania i ograniczenie w poruszaniu kolanem bądź kostką. W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który powinien wykonać stosowne badanie obrazowe (najczęściej będzie to prześwietlenie). W przypadku złamania konieczna jest interwencja lekarza polegająca na złożeniu kości i unieruchomieniu nogi za pomocą gipsu lub śruby. W przypadku złamania z przemieszczeniem konieczne jest operacyjne składanie kości. Popełnienie błędu przy tych czynnościach może spowodować trwałe upośledzenie sprawności nogi, a co za tym idzie znaczne pogorszenie stanu zdrowia. Co zrobić w takiej sytuacji?

Odszkodowanie za nieprawidłowe złożenie kości goleni

Nieprawidłowe leczenie złamania nogi jest podstawą do dochodzenia odszkodowania. Oczywiście odszkodowanie za błąd lekarski można uzyskać jedynie w sytuacji, gdy postępowanie lekarza było zawinione, niezgodne z zasadami sztuki medycznej i doprowadziło do wyrządzenia szkody pacjentowi. Nieprawidłowe złożenie złamanych kości goleni może prowadzić do porażenia nerwów obwodowych, zmniejszenia ruchomości stawów, a nawet przykurczów i zaników mięśniowych. Wszystkie te możliwe konsekwencje stanowią bardzo poważny uszczerbek na zdrowiu. Ponadto w takich sytuacjach warto rozważyć dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Cierpienie doznane podczas leczenia, pozbawienie możliwości prawidłowego funkcjonowania, lub uprawiania ulubionego sportu, z pewnością stanowi znaczący dyskomfort psychiczny.

 

Dochodzenie takich roszczeń jest skomplikowane i wymaga przeprowadzenia wielu dowodów w postępowaniu cywilnym. Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji należy oszacować stopień uszczerbku na zdrowiu, dzięki czemu będzie możliwe uzasadnienie wysokości żądanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Wysokość tych roszczeń wzrasta w przypadku osób młodych, czynnych zawodowo, lub uprawiających sport – dla których błędne leczenie złamania kości goleni stanowi znaczące utrudnienie w realizacji planów życiowych. Na poczet procesu warto gromadzić wszelkie dokumenty świadczące o przebiegu, kosztach leczenia oraz rehabilitacji. Ośrodek Pomocy Poszkodowanym zachęca do skorzystania z porady specjalistów zajmujących się dochodzeniem odszkodowań medycznych. Po zapoznaniu się z dokumentacją nakreślimy możliwości, jakie widzimy w Państwa sprawie.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.