Odszkodowanie za skutki niedotlenienia mózgu u noworodka

Tlen jest niezbędny do życia każdego organizmu. Wiele chorób, a nawet zwykłe złe samopoczucie często związane jest z dostarczaniem naszemu organizmowi niewystarczającej ilości tlenu. Nawet krótkotrwała przerwa w wentylacji organizmu może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu wielu narządów i układów – zwłaszcza układu nerwowego. Nieodwracalne zmiany w mózgu zachodzą już w kilka minut po zaprzestania dostarczania mu tlenu. Ich skutkiem może być upośledzenie wielu czynności organizmu – zarówno w zakresie percepcji, jak i poruszania się, czy czucia. Ciężkie niedotlenienie może doprowadzić do śpiączki, a nawet śmierci. Tego typu sytuacje są szczególnie niebezpieczne podczas porodu. Jakie są skutki niedotlenienia mózgu noworodka? Co zrobić, gdy doszło do niedotlenienia?

Przyczyny i skutki niedotlenienia mózgu u noworodka

Przyczyny niedotleniania mózgu u noworodka mogą być różnorodne. Do najczęściej spotykanych zalicza się ciąże przenoszoną, owinięcie pępowiny na szyi dziecka, czy różne schorzenia łożyska, np. łożysko przodujące, czy przedwczesne odklejanie się łożyska. Należy pamiętać, że stan dziecka może być monitorowany podczas całej akcji porodowej za pomocą KTG, co minimalizuje niebezpieczeństwo niedotlenienia – wyjaśnia specjalista z Centrum Pomocy Poszkodowanym. Jakiekolwiek niepokojące objawy mogące doprowadzić do niedotlenienia dziecka są wskazaniem do przeprowadzenia cesarskiego cięcia. Zaniedbanie tego obowiązku przez ginekologa opiekującego się rodzącą mogą mieć tragiczne skutki na zdrowiu dziecka. Niedotlenienie mózgu u noworodka może zaważyć na całym dalszym jego życiu. W wyniku niedotleniania często dochodzi do mózgowego porażenia dziecięcego i trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenia te powodują konieczność rehabilitacji i opieki nad dzieckiem przez całego jego życie. W takim przypadku warto zastanowić się nad dochodzeniem odszkodowania za błąd popełniony przez personel medyczny podczas porodu. Jak tego dokonać?

Odszkodowanie za błąd medyczny

Błąd medyczny jest to zawinione działanie lub zaniechanie osoby uprawnionej do wykonywania świadczeń medycznych, które prowadzi do wyrządzenia szkody pacjentowi. W przypadku jej wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie należy wystąpić do właściwego sądu cywilnego. To o jaką wysokość odszkodowania można się ubiegać zależy przede wszystkim od rozmiarów wyrządzonej błędem szkody. Jednak sumę żądanego świadczenia należy podać już w pozwie inicjującym postępowanie, stąd warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii zajmującej się dochodzeniem odszkodowań za szkody medyczne, której prawnicy pomogą zarówno w oszacowaniu wysokości szkody, jak i w prawidłowym sporządzeniu pisma procesowego. Pomoc wprawnego prawnika jest także nieodzowna w toku procesu, gdyż jego wygranie jest w dużej mierze uzależnione od właściwego przeprowadzenia przed sądem skomplikowanych dowodów.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.