Porażenie splotu barkowego u noworodka? Zobacz, czy należy Ci się odszkodowanie!

Złe zastosowanie kleszczy w trakcie porodu czy chociażby też nadmierne pociąganie głowy i karku dziecka o dużej masie urodzeniowej są najpopularniejszymi powodami występowania porażenia splotu barkowego ERBA u noworodków. Problem ten dotyczy maksymalnie 0,1-0,2% wszystkich maluszków i w zdecydowanej większości przypadków jest on wyraźnym wynikiem zaniechania w sztuce lekarskiej, czyli coraz powszechniejszego w ostatnich latach błędu lekarskiego. W naszym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie, czy w takiej sytuacji rodzicowi należy się odszkodowanie.

Sprawdź, czy porażenie splotu barkowego u dziecka nie jest efektem błędu medycznego

Czy dziecko ze stwierdzonym porażeniem splotu barkowego typu ERBA ma szansę wyeliminować problem i uzyskać maksymalną sprawność uszkodzonej kończyny? To skomplikowane… Niezwykle ważną rolę w tego typu przypadkach odgrywa przede wszystkim stopień odniesionego urazu oraz rodzaj rehabilitacji, przeprowadzanej po rozpoznaniu schorzenia. Kluczowa będzie również reakcja lekarza. Zwlekanie z podjęciem specjalistycznego leczenia z pewnością nie zadziała na korzyść maluszka. Przeważnie rehabilitacja porażenia splotu barkowego rozpoczyna się po 7-10 dniach od wystąpienia urazu. Wtedy ciało dziecka ma największe szanse na pokonanie choroby. Niezależnie od rezultatów podjętej interwencji przez medyków, każdy rodzic z pociechą, u której stwierdzono porażenie splotu barkowego, powinien przeanalizować czy schorzenie nie jest efektem rażącego zaniedbania sztuki lekarskiej przy odbieraniu porodu bądź prowadzeniu ciąży. W zdecydowanej większości zdiagnozowanych przypadków to właśnie nieprofesjonalne praktyki lekarzy uznawane są za główną przyczynę występowania upośledzenia funkcji ruchowych, jakie są wywołane przez porażenie splotu barkowego. Wówczas należy Ci się uczciwe odszkodowanie za błąd medyczny, zadośćuczynienie i nawet comiesięczna renta dla maluszka. To właśnie z tego powodu priorytetowe okazuje się zbadanie okoliczności, w jakich doszło do ciężkiego urazu u tak młodego człowieka.

Orzecznictwa sądów w sprawach porażenia splotu barkowego nie pozostawiają złudzeń

Co prawda żadna suma pieniędzy nie jest w stanie wynagrodzić cierpienia maluszka oraz rodziców dziecka, natomiast rażące zaniedbanie w sztuce lekarskiej, które spowodowało porażenie splotu barkowego, jest podstawą do wypłaty wysokiego odszkodowania medycznego. Termin porażenia splotu barkowego w orzecznictwach polskich sądów występuje już od wielu lat. Z pomocą specjalistów z Ośrodka Pomocy Poszkodowanym zbierzesz odpowiednią dokumentację oraz zawalczysz o maksymalnie sprawiedliwe świadczenie. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia schorzenia oraz wpływu porażenia na dalsze funkcjonowanie maluszka. Historia zna przypadki, w których sąd orzekł nawet do kilkuset tysięcy złotych rekompensaty finansowej. Taka pomoc może okazać się kluczowa w przypadku konieczności rozpoczęcia u dziecka kosztownego leczenia czy rehabilitacji poprawiającej jakość codziennego funkcjonowania. Nie zwlekaj z decyzją!

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.