Poród siłami natury a pęknięcie macicy. Jakie prawa ma pacjentka?

Poród siłami natury najczęściej kończy się szczęśliwie. Niestety, jeśli pojawią się komplikacje, poród może zakończyć się tragicznie dla matki oraz jej dziecka. W większości przypadków tak się nie dzieje, a szczęśliwa mama już po zaledwie kilku godzinach samodzielnie wstaje i zajmuje się niemowlakiem. Czasem jednak zachodzą komplikacje, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie pacjentki. Jednym z nich jest pęknięcie macicy, wymagające rekonstrukcji chirurgicznej oraz długotrwałej rehabilitacji.

Komplikacje podczas porodu, spowodowane błędem lekarskim

Podczas porodu może dojść do szeregu komplikacji, a wśród nich wymienić trzeba pęknięcie macicy. Dochodzi do niego na przykład wówczas, gdy płód jest za duży w stosunku do miednicy. Mówimy wtedy o niewspółmierności porodowej. To tylko jeden z wielu czynników ryzyka pęknięcia macicy. Inne to m.in. nieprawidłowe ułożenie płodu albo przedłużający się poród, zwłaszcza przy jednoczesnej stymulacji oksytocyną. Bywa również, że w czasie porodu lekarz korzysta z narzędzi wspomagających akcję porodową, takich jak kleszcze lub wyciągacz próżniowy. Ich nieumiejętne użycie może być bardzo groźne dla matki i noworodka.

Błędy medyczne wywołane nieprawidłowym wykorzystaniem narzędzi położniczych są jedną z przyczyn pęknięć macicy. Taka komplikacja wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, w przeciwnym wypadku może dojść nawet do śmierci matki lub uduszenia się płodu. W sytuacji, kiedy pęknięcie macicy następuje w wyniku błędu medycznego, poszkodowanej pacjentce i jej dziecku przysługuje prawo do odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie za pęknięcie macicy przy porodzie?

Urazowe pęknięcie macicy w czasie porodu naturalnego zdarza się często wtedy, gdy zabiegi położnicze zostaną wykonane niepoprawnie. Kiedy komplikacje następują z winy lekarza albo personelu medycznego, a ich skutki okazują się odczuwalne dla pacjentki i/lub jej dziecka, poszkodowani mają prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty. Żeby je uzyskać, konieczne jest przedstawienie stosownej dokumentacji medycznej w sądzie. Nie trzeba tego robić na własną rękę – wykwalifikowani prawnicy z Kancelarii BFP, z którą współpracuje Ośrodek Pomocy Poszkodowanym – zajmują się reprezentacją pacjentek, które ucierpiały w czasie porodu.

Pomoc specjalistów okazuje się niezastąpiona, kiedy na szali znajduje się zdrowie matki i jej dziecka. Za każde doznane cierpienie i szkodę należy się wysokie zadośćuczynienie. Pacjentki, które przez nieprawidłowe działanie lekarza zaznały krzywdy, powinny zgłosić się do prawników. Rekompensata pieniężna nie wynagrodzi skutków pęknięcia macicy ani bólu, z jakimi poszkodowana musiała się zmagać. Lecz z pewnością będzie godnym wynagrodzeniem za cierpienia, które nie powinny spotkać żadnej matki.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.