Powikłania związane z niewykonania cesarskiego cięcia

Każda kobieta, która decyduje się na zajście w ciąże, najbardziej martwi się o zdrowie mającego się urodzić dziecka. Z reguły ciężarna dba o siebie, regularnie poddaje się kontroli lekarskiej oraz odpowiednio się odżywia. Wszystko po to, aby uniknąć komplikacji zdrowotnych przyszłego potomka. Jednak nie zawsze pomimo starań i mamy i lekarza ciąża przebiega prawidłowo. Zdarza się, że stan zdrowia przyszłej mamy nie pozwala na poród naturalny. W takim wypadku jedynym wyjściem jest cesarskie cięcie.

Kiedy cesarskie cięcie staje się koniecznością?

Bez wątpienia najlepszą z opcji jest poród naturalny, co do tego lekarze specjaliści nie mają wątpliwości. Niemniej jednak bywają sytuacje, gdy nie jest to możliwe ze względów medycznych. W takich okolicznościach pojawiają się wskazania do wykonania cesarskiego cięcia. Z reguły jest to dokładnie przeanalizowane przez lekarza prowadzącego ciążę i poparte dokumentacją medyczną. Wskazania:

  • położnicze takie jak wady miednicy, stan po operacjach macicy, brak postępu porodu, łożysko przodujące, przedwczesne odklejenie łożyska, niedotlenienie płodu, nieprawidłowe położenie płodu, wady płodu, waga płodu powyżej 4500g, poród przedwczesny z ryzykiem uszkodzenia płodu

  • oraz pozapołożnicze takie jak wskazania kardiologiczne, ortopedyczne, pulmonologiczne, neurologiczne, okulistyczne, a nawet psychiatryczne.

Niewykonanie CC to realne zagrożenie

W przypadkach, w których występują realne medyczne wskazania do wykonania cesarskiego cięcia, żaden z lekarzy położników nie powinien mieć wątpliwości i odwlekać decyzji o cięciu. Niestety ze względu na panujący pogląd o wyższości naturalnego porodu, wielokrotnie zdarza się, że lekarze przejawiają otwartą niechęć do wspomnianego zabiegu. Pociąga to za sobą ryzyko powstania powikłań na skutek niewykonania cesarskiego cięcia. Może dojść między innymi do powikłań związanych z niedotlenieniem mózgu dziecka, krwotoku wewnętrznego u matki lub utraty wzroku rodzącej, w skrajnych przypadkach nawet do śmierci dziecka. W czasie porodu zdarza się, że cięcie cesarskie należy wykonać z tak zwanych wskazań nagłych. Ma to miejsce w momencie, kiedy planowany poród naturalny już się rozpoczął, jednak z różnych względów nie przebiega tak jak powinien. Do tego typu przypadków dochodzi gdy:

  • płodowi grozi zamartwica

  • wystąpiło nagłe intensywne krwawienie z dróg rodnych oraz pogorszenie zapisu KTG

  • brak postępu porodu w pierwszym okresie oraz w drugim okresie

  • nastąpiło wypadnięcie drobnych części płodu

  • zagrażająca rzucawka

Pomimo tych wskazań zdarza się, że lekarze nie podejmują decyzji o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia lub podejmują ją zbyt późno. Bywa również, że wspomniane wskazania nie są przez lekarzy rozpoznawane. Prowadzi to do licznych powikłań i utraty zdrowia dziecka oraz matki. Jest to bez wątpienia błąd lekarski.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd lekarski

Jeśli w wyniku błędu lekarza i niewykonania cesarskiego cięcia podczas porodu nastąpiły powikłania, pogorszenie zdrowia matki lub dziecka, a nawet w skrajnych przypadkach śmierć, rodzice mają prawo ubiegania się o stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny. Zgodnie z panującym prawem, ten kto wyrządzi szkodę drugiemu, zobowiązany jej do jej naprawienia. Ta zasada dotyczy również błędów lekarskich i konsekwencji jakie za sobą pociągają. Z reguły następstwa okołoporodowych błędów lekarskich są bardzo poważne, zarówno dla dziecka jak i dla matki. Otrzymanie odszkodowania nie jest jednak prostą sprawą, wymaga wytoczenia powództwa cywilnego oraz udowodnienia, że błąd został popełniony. W takich przypadkach ważne jest, aby skorzystać z pomocy specjalisty. Z odpowiednim wsparciem uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd lekarski jest jak najbardziej możliwe.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.