Rodzic ma prawo być z dzieckiem w szpitalu podczas epidemii

W dobie epidemii koronawirusa szpitale wprowadzają zakazy odwiedzin pacjentów hospitalizowanych, w tym również pacjentów małoletnich. W konsekwencji dzieci zostają pozbawiane możliwości przebywania w szpitalu z rodzicami.

Jak wskazuje Rzecznik Praw Dziecka (twitter.com), zagrożenie związane z koronawirusem nie może przesłaniać tego, że dla małych dzieci Mama i Tata to najważniejsze istoty na świecie. Ich miłość i bliskość pomagają w leczeniu.

Także wymogi współczesnej medycyny oraz nowoczesne standardy pielęgnacji wskazują na konieczność hospitalizacji chorych dzieci z możliwością zapewnienia im opieki rodzicielskiej. Jest to szczególnie ważne w przypadku hospitalizacji najmłodszych dzieci oraz przewlekle i terminalnie chorych.

Prawo dziecka do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w szpitalu

Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dziecko jako pacjent ma prawo do tzw. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, którą sprawuje rodzic całodobowo. Poprzez opiekę pielęgnacyjną ustawa rozumie prawo do pobytu wraz z dzieckiem przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. Obowiązujące prawo zapewnia więc rodzicom możliwość przebywania z dzieckiem.

Art. 34. 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

2. (…)

3. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 33 ust. 1, rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

Ograniczenie praw pacjenta nie może być równoznaczne z ich pozbawieniem

Zgodnie z art. 5 Ustawy, kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta m.in. w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Art. 5 ustawy pozwala prawa pacjenta ograniczyć w przypadku zagrożenia epidemiologicznego. Ograniczyć, ale nie ich pozbawić. W przypadku pacjentów najmłodszych decyzja, by przebywali sami w szpitalu skutkuje pozbawieniem ich tych praw.

Wpis dotyczący ograniczania praw pacjenta w związku z epidemią znajdziesz w poście: „Koronawirus ogranicza prawa pacjenta„.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Przedmiotowym tematem w ubiegłym tygodniu zajął się również Rzecznik Praw Obywatelskich. Przyznał on, że choć sytuacja epidemiczna wymaga środków nadzwyczajnych, to konieczne są również działania wobec grup najsłabszych, wymagających zapewnienia szczególnej opieki. Jedną z takich grup są dzieci. W wystąpieniu (rpo.gov.pl) skierowanym do Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zwrócił uwagę, że ograniczenia odwiedzin w szpitalach na czas epidemii nie mogą zagrażać więziom pacjentów i ich bliskich.

Mama to nie pielęgniarka: odszkodowanie za błąd medyczny

Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga. Obecność matki czy ojca przy dziecku nie może prowadzić do wyręczania pielęgniarek w ich obowiązkach takich jak podawanie leków czy tlenu. Byłoby to działanie sprzeczne z prawem, a w ekstremalnych przypadkach powodowałoby odpowiedzialność szpitala za błąd organizacyjny.

Gdyby przez błąd pielęgniarki, nawet w postaci powierzenia czynności medycznych matce, doszło do uszczerbku na zdrowiu dziecka, przysługiwałoby odszkodowanie za błąd medyczny. Czytaj więcej w artykule: „Dodatkowa opieka pielęgnacyjna a odszkodowanie za pobyt w szpitalu„.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.