Urazy porodowe u noworodka donoszonego, a odszkodowanie za błąd lekarski

Makrosomia płodu to zjawisko, o którym z roku na rok jest coraz głośniej. Mowa o nim, gdy płód ma zbyt dużą masę ciała, przez co poród znacznie się komplikuje. Wśród powikłań wynikających z makrosomii, bardzo często wymienia się urazy okołoporodowe. W jakich sytuacjach można przypuszczać, że złamanie lub uszkodzenie mechaniczne powstałe podczas porodu jest wynikiem błędu, za który przysługuje odszkodowanie? Odpowiadamy.

Otarcia, złamania i porażenia występujące u noworodków donoszonych

Zwiększona masa ciała płodu (przekraczająca 4-4,5 kg) w większości przypadków znacznie utrudnia przebieg porodu. Jeśli odbywa się on siłami natury, drastycznie wzrasta ryzyko urazów. Wśród najczęściej występujących wymienia się: złamania obojczyków, otarcia tkanek miękkich, porażenie splotu barkowego. Urazom tym może towarzyszyć niedotlenienie okołoporodowe, wynikające z forsowania porodu naturalnego. Mechaniczne uszkodzenia ciała noworodka mogą być wywołane również nieprawidłowym użyciem wyciągacza próżniowego albo kleszczy położniczych, których zastosowanie bywa konieczne, jeśli zachodzi problem z przejściem dziecka przez kanał rodny. Jeśli zachodzi podejrzenie makrosomii płodu, zalecanym postępowaniem jest zaplanowanie cesarskiego cięcia, indukcja porodu albo wyczekiwanie. Na każdym z tych etapów lekarz może popełnić błąd, skutkujący stanem zagrożenia życia dziecka albo matki. Błędem może być np. tępy uraz wywołany nieodpowiednim użyciem kleszczy, niedotlenienie płodu spowodowane nieprawidłowym podaniem oksytocyny, a także samo niewykrycie makrosomii. Brak wiedzy o tym, że masa urodzeniowa płodu przekracza 4000 g, w wielu sytuacjach skutkuje niebezpiecznymi powikłaniami, mającymi miejsce w trakcie porodu.

Uszkodzenia ciała, spowodowane błędem lekarza? Warto zwalczyć o odszkodowanie

Zarówno nieprawidłowe postępowanie, jak i niewykrycie niepokojącej wagi płodu mogą prowadzić do komplikacji, w wyniku których dziecko lub matka doznają uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z prawem, pacjentom poszkodowanym w ten sposób przysługuje odszkodowanie za błąd lekarski. Aby uzyskać je w stosunkowo krótkim czasie, warto skorzystać z pomocy prawnika. W Ośrodku Pomocy Poszkodowanym od lat zajmujemy się walką o sprawiedliwość dla osób, które ucierpiały z winy lekarza lub personelu medycznego. Jeżeli Państwa dziecko podczas porodu doznało uszkodzeń ciała spowodowanych błędnym postępowaniem osób obecnych na sali porodowej, istnieje duża szansa na wygranie odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet dożywotniej renty. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przeanalizują przedstawioną dokumentację medyczną i zaproponują najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązanie.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.