Wielu błędom okołoporodowym można zapobiec! Dlaczego dochodzi do zaniedbań?

Do okołoporodowych błędów medycznych zwykle dochodzi wtedy, kiedy personel nie stosuje się do obowiązujących procedur, związanych z postępowaniem w trakcie porodu. Nieprzestrzeganie standardów opieki okołoporodowej stanowi poważny problem, który dotyka wiele pacjentek polskich szpitali. Każde zaniedbanie ze strony położnej, pielęgniarki bądź lekarza obecnych na sali porodowej, może zagrażać życiu matki i dziecka. Dlatego tak ważne jest, by głośno mówić o błędach medycznych i uświadamiać pacjentki na temat ich praw.

Większość błędów okołoporodowych jest związanych z cesarskim cięciem

Personel medyczny pracujący na sali porodowej nie jest nieomylny. Bywa, że w sytuacji kryzysowej, błędną decyzję podejmuje doświadczony lekarz lub położna. Do najczęściej wymienianych błędów dotyczących opieki okołoporodowej zaliczamy te, związane z opóźnianiem wykonania cesarskiego cięcia. Zwolennicy porodów siłami natury nie zawsze odpowiednio reagują na niepokojące objawy ze strony organizmu matki i mimo wskazań do CC, czekają z nim do ostatniej chwili. Kiedy zapis KTG jest nieprawidłowy, występuje brak postępu porodu lub zachodzi podejrzenie przedwczesnego odklejenia się łożyska, należy bezzwłocznie zakończyć ciążę na sali operacyjnej. To tylko wybrane z sytuacji, w których szybka reakcja ze strony personelu medycznego może uratować zdrowie i/lub życie rodzącej, a także jej dziecka.

Świadome zwlekanie z decyzją o cesarskim cięciu to bardzo poważny błąd medyczny. Jeżeli wskutek przedłużania porodu siłami natury (przy jednoczesnych przesłankach do jego zakończenia) dziecko lub matka zostaną poszkodowani, należy im się odszkodowanie medyczne.

Jak się okazuje, nierzadko ciężkiej zamartwicy i trwałym uszkodzeniom mózgu u noworodka można jednak zapobiec. Uważne monitorowanie dobrostanu płodu, częstości akcji serca i nadzorowanie stanu matki w wielu sytuacjach pozwalają uniknąć błędów, mogących nieść ze sobą tragiczne konsekwencje. Często wystarczą więc czujność i gotowość do podjęcia odpowiednich kroków.

Prowadzimy sprawy w zakresie odszkodowań za błędy okołoporodowe

W Ośrodku Pomocy Poszkodowanym działamy na rzecz pokrzywdzonych pacjentek i ich dzieci, które ucierpiały przez błąd lekarza albo położnej. Bardzo często udaje nam się wykazać, że do błędu medycznego nie doszłoby, gdyby personel postąpił inaczej. Posiadamy rozległą wiedzę na temat standardów medycznych i umiejętnie wykorzystujemy ją na sali sądowej, walcząc o godne odszkodowania dla naszych Klientów. Przekaż nam swoją sprawę do niezobowiązującej weryfikacji, a ocenimy, czy dochodzenie roszczeń będzie najlepszą drogą w Twojej sytuacji. Błędy okołoporodowe, które poskutkowały utratą zdrowia albo życia należy udowodnić, a winnych pociągnąć do odpowiedzialności. Zdaj się na naszą pomoc – znajdziemy rozwiązanie, które pozwoli Ci zaznać spokoju ducha i uzyskać godną rekompensatę finansową.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.