Czym są szkody prenatalne i jak uzyskać godną rekompensatę? Omawiamy kwestie prawne

Szkody prenatalne to złożone zagadnienie, wymagające szerszego omówienia. Temat ten szczególnie powinien zainteresować osoby, które doznały krzywd jeszcze przed narodzeniem, tj. w okresie prenatalnym oraz tych, które ucierpiały w trakcie porodu. Jeżeli w tym czasie miały miejsce zdarzenia, skutkujące doznaniem przez dziecko szkód, ma ono prawo domagać się odszkodowania.

Ochrona prawna nasciturusa, czyli prawo do rekompensaty za szkody prenatalne

Obowiązujący w Polsce system prawny określa dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone mianem nasciturusa. Przyznana mu została tzw. warunkowa zdolność prawna, mająca zastosowanie m.in. w sprawach spadkowych. W kontekście szkód prenatalnych, ochrona nasciturusa ma znaczenie w sytuacjach, w negatywny sposób wpływających na stan poczętego dziecka. Mowa chociażby o naruszeniu integralności płodu, nadużywaniu substancji psychoaktywnych bądź alkoholu przez matkę, jak też odmówienia przez ciężarną podjęcia leczenia.

Należy podkreślić, że szkody prenatalne mogą postać również z winy osób trzecich – najczęściej lekarza lub personelu medycznego. Postawienie błędnej diagnozy, niewłaściwe leczenie farmakologiczne, nieprawidłowe monitorowanie stanu płodu, zwlekanie z przeprowadzeniem cesarskiego cięcia to tylko przykłady błędów medycznych, mogących nieść ze sobą tragiczne w skutkach konsekwencje. Gdy nasciturus zostanie poszkodowany i urodzi się żywy, jako dziecko ma prawo domagać się odszkodowania za szkody prenatalne. Naprawy szkód, doznanych przed urodzeniem, dziecko może żądać już z chwilą urodzenia, o czym głosi Art. 446 Kodeksu Cywilnego.

Coraz więcej pozwów z powodu szkód prenatalnych. Co trzeba wiedzieć?

W przypadku spraw dotyczących szkód doznanych przez nasciturusa, pojawia się podział na następujące grupy roszczeń: wrongful conception, wrongful birth, wrongful life. Szereg kontrowersji wzbudza ostatnia z wymienionych koncepcji odszkodowawczych, obejmująca roszczenia z tytułu tzw. ‚złego życia’. W tym przypadku podstawą roszczenia jest żądanie przez dziecko odszkodowania za przyjście na świat w stanie pokrzywdzenia (psychicznego lub fizycznego). Poszkodowanemu dziecku przysługuje prawo do otrzymania godnej rekompensaty np. od lekarza lub szpitala, który nie dał rodzicom szansy podjęcia decyzji dotyczącej terminacji ciąży, w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu.

Rozpatrywanie delikatnych spraw związanych ze szkodami prenatalnymi, wymaga dokładnej analizy szczegółów i skrupulatnego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją. Ustalenie, kto odpowiedzialny jest za powstanie szkód oraz uzyskanie godnych świadczeń, leży po stronie doświadczonych prawników. W Ośrodku Pomocy Poszkodowanym zajmujemy się reprezentacją Klientów, którym przysługują roszczenia odszkodowawcze m.in. z tytułu szkód prenatalnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami – udzielamy bezpłatnych porad. Wspólnymi siłami możemy uzyskać wysokie odszkodowanie za błąd lekarza, zadośćuczynienie za błąd medyczny i wiele więcej. Znajdziemy sposób na to, by uzyskać należną Ci rekompensatę za poniesione szkody.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.