Jak uzyskać zadośćuczynienie za błąd w sztuce medycznej?

Sześć lat wymagających niezwykłego wysiłku intelektualnego studiów medycznych, przebyte praktyki, zaliczony staż i kolejne kilka lat specjalizacji – to droga, którą musi pokonać każdy chcący zostać lekarzem. Czas spędzony na teoretycznej i praktycznej nauce sztuki medycznej i zdobywanie doświadczenia powinny zaowocować nabyciem umiejętności pozwalających ratować ludzkie życie przed różnymi zagrożeniami. Niestety, pomimo wysiłku włożonego w naukę i przygotowania do zawodu lekarze popełniają błędy, których konsekwencją jest utrata zdrowia, a nie raz także życia pacjentów. Co zrobić w sytuacji, gdy stan naszego organizmu w wyniku zastosowanej terapii uległ znacznemu pogorszeniu? Jakie prawa przysługują osobie poszkodowanej przez błąd lekarza?

Odpowiedzialność za błąd w sztuce medycznej

Według Kodeksu cywilnego każdy, kto wyrządza drugiemu szkodę, a więc uszczerbek o charakterze majątkowym, obowiązany jest do jej naprawienia. Najczęściej spotykanym sposobem naprawienia szkody jest wypłacenie odszkodowania. „Wyrządzenie szkody” – zgodnie z powszechnie przyjętym rozumieniem tego terminu – może być wynikiem zarówno działania, jak i zaniechania. Oczywiście osoba, od której chcemy ubiegać się o świadczenia odszkodowawcze musi być rzeczywiście winna wyrządzenia szkody. Stąd też należy jej udowodnić winę w działaniu bądź zaniechaniu oraz wykazać związek pomiędzy jej czynem, a powstaniem szkody. Lekarz, którego zawinione działanie bądź zaniechanie doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu pacjenta jest tak samo odpowiedzialny za swój czyn, jak każdy inny człowiek wyrządzający szkodę. Tym bardziej, że skutki nieprawidłowego postępowania lekarza mogą być tragiczne. Jak wskazuje specjalista z Centrum Pomocy Poszkodowanym uraz mózgu dziecka podczas błędnie prowadzonego porodu, uszkodzenie organów wewnętrznych matki w wyniku nieprawidłowo wykonanego cesarskiego cięcia, czy nierozpoznanie choroby nowotworowej to tylko niektóre ze spotkanych błędów w sztuce medycznej. Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu w takich sytuacjach?

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Najczęściej spotykanym sposobem naprawienia szkody jest wypłacenie stosownego odszkodowania. Jednak wiele szkód, a zwłaszcza tych wyrządzonych przez błąd w sztuce medycznej niesienie ze sobą ogrom bólu i cierpienia. Często pacjenci, których zdrowie zostało zrujnowane nieprawidłowo podjętym leczeniem przeżywają załamanie nerwowe, czy depresję. Stąd też polskie prawo przewiduje obok możliwości ubiegania się o odszkodowanie także roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, przez którą rozumienie się ogół cierpień psychicznych i fizycznych doznanych w wyniku zaistnienia szkody. Oczywiście żadna suma pieniędzy nie jest w stanie wynagrodzić doznanych cierpień, jednak z pewnością pomoże w procesie leczenia i powrotu do normalnego życia. O zadośćuczynienie za błąd lekarski poszkodowany może ubiegać się w cywilnym procesie odszkodowawczym. Aby skutecznie dochodzić swoich praw warto skorzystać z pomocy prawników zajmujących się tego typu sprawami, którzy profesjonalnie oszacują wysokość możliwych świadczeń oraz przygotują stosowne dokumenty.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.