Łożysko przodujące i skutki złego rozpoznania

Ciąża to często najszczęśliwszy okres w życiu obojga rodziców. Oczekiwanie na dziecko powinno być czasem spokoju i miłości. Niestety nie zawsze ciąża przebiega bezproblemowo i zgodnie z oczekiwaniami. Jednym z groźniejszych powikłań podczas ciąży jest łożysko przodujące.

Łożysko przodujące – przyczyny, rodzaje, rozpoznanie

Na szczęście łożysko przodujące nie występuje często, zdarza się u około 0,1-1% ciężarnych. Istnieją czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia tego powikłania, należą do nich:

 • wcześniejsze wyłyżeczkowanie jamy macicy
 • przebyte cesarskie cięcie
 • ciąża wielopłodowa
 • liczne ciąże
 • zapłodnienie in vitro
 • wady płodu
 • łożysko przodujące w poprzednich ciążach
 • a także palenie papierosów

Liczba przebytych wcześniej ciąż ma w tym wypadku znaczenie, dlatego że najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia tego powikłania jest u kobiet rodzących po raz pierwszy. Ryzyko znacznie wzrasta w przypadku pań, które rodziły już wcześniej. Łożysko przodujące stwierdza się u 5% wieloródek. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku cesarskiego cięcia, im więcej przebytych zabiegów tym wyższe ryzyko.

Rodzaj łożyska przodującego określa się na podstawie jego położenia w stosunku do ujścia wewnętrznego szyjki macicy. Wyróżniamy:

 • łożysko całkowicie przodujące
 • łożysko częściowo przodujące
 • łożysko brzeżnie przodujące
 • łożysko bocznie przodujące

Najgroźniejszym z powyższych rodzajów jest łożysko całkowicie przodujące, niesie ze sobą duże ryzyko powikłań, diagnozuje się je w około 1/3 wszystkich przypadków.

Najczęstszym objawem występowania łożyska przodującego są krwawienia, często nieznaczne i bezbolesne. Jednakże każde kolejne krwawienie może być silniejsze i groźniejsze, dlatego nie należy lekceważyć symptomu i natychmiast zgłosić się do lekarza. Najlepszym sposobem rozpoznania tego powikłania ciążowego jest badanie ultrasonograficzne, przy czym należy wspomnieć, że diagnozowanie jest najtrafniejsze dopiero powyżej 20 tygodnia ciąży. Właściwe rozpoznanie łożyska przodującego jest bardzo ważne ze względu na groźne następstwa jakie za sobą pociąga, a także na fakt, że nie należy w takich wypadkach stosować tradycyjnego badania wewnętrznego. Może ono doprowadzić do niebezpiecznego krwotoku. W wielu przypadkach łożysko przodujące jest wskazaniem do przyjęcia ciężarnej do szpitala w celu monitorowania stanu zdrowia jej i płodu. Dalsze postępowanie uzależnione jest od kondycji zdrowotnej zarówno matki jak i dziecka. Jeśli jest to możliwe lekarze przyjmują postawę wyczekującą i starają się jak najdłużej utrzymać ciążę. Jest to szczególnie ważne dla rozwijającego się płodu. W momencie osiągnięcia odpowiedniego rozwoju przez dziecko ciążę zakańcza się w wyniku przeprowadzenia cesarskiego cięcia.

Poważne powikłania

W tym wypadku prawidłowe zdiagnozowanie jest niezwykle ważne, gdyż łożysko przodujące pociąga za sobą liczne i groźne powikłania. Należą do nich między innymi:

 • łożysko przyrośnięte
 • obumarcie płodu
 • krwotoki
 • zgon rodzącej

Masz prawo do prawidłowej diagnozy

Każdy ma prawo do dobrej opieki medycznej i prawidłowej diagnozy. Jeśli w przypadku braku rozpoznania łożyska przodującego lub nieodpowiedniego postępowania pomimo diagnozy, nastąpiły powikłania u dziecka lub u rodzącej, rodzice mają prawo domagać się od szpitala lub lekarza zadośćuczynienie i odszkodowania za błędy medyczne. Walka w tego typu sprawach nie jest łatwa i wymaga profesjonalnej pomocy. Odpowiednie wsparcie specjalisty znacznie zwiększa szanse na otrzymanie właściwego odszkodowania.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.