Niedotlenienie mózgu przy porodzie jako konsekwencja błędnej interpretacji badań prenatalnych

Przez całą ciążę należy szczególnie dbać o swoje zdrowie. W trosce o prawidłowy rozwój płodu, zaleca się monitorować jego stan na różnych etapach ciąży. Dla pewności, że wszystko przebiega należycie, konieczne jest skrupulatne przeprowadzanie badań prenatalnych. Zarówno na początku ciąży, jak i pod koniec. Jednym z najważniejszych badań, pozwalających ocenić dobrobyt płodu, jest test niestresowy NST. Jego nieprawidłowy zapis może wskazywać na to, że płód nie otrzymuje odpowiedniej ilości tlenu.

Czym jest test niestresowy NST i dlaczego jego wynik jest tak ważny?

Wśród badań prenatalnych przeprowadzanych po 28 tygodniu ciąży, szczególnie ważny jest test NST. Wykonuje się go w określonych przypadkach: gdy częstotliwość ruchów płodu maleje, po planowanym terminie porodu oraz przy podejrzeniu problemów z pępowiną lub łożyskiem. Test niestresowy polega na 30-minutowym mierzeniu czynności serca dziecka oraz skurczów. Jest to badanie nieinwazyjne, bezpieczne zarówno dla matki, jak też dziecka.

Kluczowa okazuje się interpretacja wyników zapisu kardiotokograficznego. Lekarz, który analizuje zapis powinien upewnić się, czy w ciągu minuty wystąpiły minimum dwie 15-sekundowe akceleracje o amplitudzie powyżej 15 uderzeń. Wówczas mówimy o relatywnym wyniku, niedającym powodów do niepokoju. Gdy zapis nie spełnia powyższych warunków, konieczne jest powtórzenie go po upływie doby. Może on bowiem wskazywać na zagrożenie płodu, co wymaga wdrożenia odpowiednich działań, w tym przeprowadzenia testu stresowego. Jeżeli mimo podania oksytocyny akceleracje się nie uwidocznią, dla lekarza jest to bezpośrednie wskazanie do jak najszybszego zakończenia ciąży.

Błędny odczyt zapisu KTG może skutkować niedotlenieniem mózgu przy porodzie

W przypadku wystąpienia zaburzeń w transporcie tlenu, mózg płodu może ulec poważnym uszkodzeniom. Dlatego prawidłowa interpretacja wyników badań prenatalnych jest fundamentalna dla zdrowia płodu. Nierelatywny zapis w wielu sytuacjach wskazuje na asfiksję. Wtedy najlepszym, co może zrobić lekarz jest natychmiastowe rozwiązanie ciąży poprzez cesarskie cięcie. Niedotlenienie mózgu przy porodzie pociąga ze sobą poważne konsekwencje, w tym również śmierć dziecka. Zarówno zaniechanie wykonania badania, jak i błędna interpretacja lub zlekceważenie niepokojących zapisów to błędy medyczne, za które zgodnie z prawem należy się odszkodowanie.

W zależności od tego, jakie były okoliczności zajścia oraz co wpłynęło na niepodjęcie słusznej decyzji na czas, wysokość świadczenia może być różna. Zawsze jednak warto w tym zakresie skorzystać ze wsparcia profesjonalistów z Ośrodka Pomocy Poszkodowanym, którzy pomogą w uzyskaniu godnego odszkodowania. Jeśli Państwa dziecko ucierpiało podczas porodu i zachodzi podejrzenie popełnienia błędu medycznego, prosimy o kontakt. Postaramy się pomóc.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.