Niedotlenienie noworodka bywa tragiczne w skutkach. Kiedy do niego dochodzi?

Zamartwica. Słowo, które jest przyczyną największych obaw, związanych z porodem. Szacunkowo w Polsce występuje u jednego na tysiąc dzieci i bardzo często jest wynikiem złych decyzji personelu medycznego. Kiedy mówimy o niedotlenieniu okołoporodowym i w jakiej sytuacji można zgłosić roszczenie o odszkodowanie z tego tytułu? Odpowiadamy.

Przyczyny i skutki niedotlenienia okołoporodowego. Jak mu zapobiec?

Jeśli płód nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu, jego życiu zagraża poważne niebezpieczeństwo. Przyczyną takiego stanu może być m.in. owinięcie sznura pępowinowego wokół dziecka, nieprawidłowości w obrębie wymiany gazowej w łożysku czy zespół aspiracji smółki. Ryzyko niedotlenienia mózgu drastycznie wzrasta, jeśli kobieta ciężarna spożywa alkohol lub pali tytoń. Ilość tlenu dostarczanego dziecku maleje także wtedy, gdy wody płodowe odejdą zbyt wcześnie lub wystąpi przedwczesne odklejenie łożyska. Istnieje ryzyko niedotlenienia wewnątrz macicy, ale również poza nią, np. w kanale rodnym. Gdy ma ono charakter długotrwały, w mózgu dziecka zachodzą nieodwracalne zmiany. Noworodki urodzone w ciężkiej zamartwicy są opóźnione umysłowo, nierzadko miewają poważne zaburzenia ruchowe. Następstwem niedotlenienia może być również śmierć dziecka.

Niektóre czynniki ryzyka można zminimalizować, np. całkowicie rezygnując z picia alkoholu i palenia papierosów w czasie ciąży. Kluczowe są również diagnostyka i monitorowanie stanu płodu, pozwalające wykryć nieprawidłowości na czas. Ponadto przydatną praktyką jest liczenie ruchów dziecka.

Lekarz zwlekał z CC lub nie wykonał KTG? Mógł popełnić błąd medyczny

Niedotlenienie noworodka jest stanem, którego w wielu przypadkach można uniknąć. Odpowiednie badania, skrupulatny monitoring i szybki czas reakcji pozwalają zapobiec wewnątrzmacicznemu niedotlenieniu płodu. Czasem lekarz nie rozpoznaje objawów zamartwicy albo je lekceważy, co miewa poważne konsekwencje. Ośrodek Pomocy Poszkodowanym pomaga Pacjentkom, których dzieci urodziły się w stanie ciężkiego niedotlenienia z winy personelu medycznego. Skontaktuj się z nami, odpowiemy na każde Twoje pytanie.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.