Odszkodowanie za skutki niedotlenienia płodu w ciąży

Odpowiedzialni rodzice dokładają wszelkich starań, aby rozwój ich dziecka przebiegał w sposób niezakłócony. Troska ta rozpoczyna się już w okresie ciąży – najważniejszym dla dalszego życia dziecka. Przyjmowanie odpowiednich substancji, regularne wizyty u lekarza i zdrowy tryb życia to podstawy zapewnienia organizmowi dziecka optymalnych warunków dojrzewania. Oczywiście w życiu płodowym obok substancji odżywczych niezbędny jest tlen. Jego brak może zahamować fundamentalne procesy biologiczne i doprowadzić do ciężkiego upośledzenia płodu. Lekarz opiekujący się kobietą w ciąży powinien w porę rozpoznać oraz skutecznie przeciwdziałać wszystkim czynnikom grożącym niedotlenieniem płodu. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Co zrobić w przypadku, gdy niedopatrzenie lekarza prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia organizmu dziecka?

Przyczyny niedotlenienia płodu

W okresie cięży tlen jest przekazywany dziecku poprzez łożysko. Stąd też jakiekolwiek nieprawidłowości tego organu mogą prowadzić do niedotlenienia płodu, a co za tym idzie jego ciężkich uszkodzeń, a nawet śmierci. Dlatego niedotlenienie płodu w ciąży zalicza się do niezwykle niebezpiecznych zjawisk. Jak wyjaśnia specjalista z Centrum Pomocy Poszkodowanym najczęściej spotykaną przyczyną niedotlenienia jest nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze matki. Wśród popularnych przyczyn niedotlenienia płodu wymienia się także nadmierną czynność mięśnia macicy i zakażenie organizmu. Jednak każdej z tych przyczyn można przeciwdziałać odpowiednią profilaktyką i leczeniem, stąd też tak ważna jest prawidłowa opieka lekarska nad kobietą ciężarną. Najprostszym objawem do rozpoznania, mogącym oznaczać problemy z prawidłową wentylacją dziecka jest nadciśnienie lub niedociśnienie matki. Ponadto oznaki ryzyka niedotlenienia są widoczne po wykonaniu badań, które zwykle przeprowadza się podczas ciąży. Jednak co zrobić w sytuacji, gdy lekarz błędnie zinterpretuje wyniki badań i nie podejmie właściwej interwencji?

Dochodzenie odszkodowania za niedotlenienie płodu

Zawinione działanie lub zaniechanie lekarza prowadzące do wyrządzenia szkody na zdrowiu i pacjenta określane jest błędem w sztuce medycznej. Lekarz odpowiada za jego popełnienie za zasadach Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym każdy, kto wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Najczęściej naprawienie szkody następuje przez zapłatę stosownego odszkodowania. Warto pamiętać także o prawie poszkodowanego do dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Roszczenia te należy skierować do właściwego sądu cywilnego. Jednak samodzielne przeprowadzenie procesu o odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej jest niezwykle trudne. Stąd też dla wygrania takiej sprawy warto skorzystać z pomocy kancelarii doświadczonej w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za błąd w sztuce medycznej. Specjaliści w tej dziedzinie pomogą ocenić rozmiar szkód, a co za tym idzie wysokość należnego odszkodowania. Kancelaria zajmie się także przygotowaniem i złożeniem pozwu oraz przeprowadzeniem całego postępowania przed sądem.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.