Stan przedrzucawkowy u ciężarnej – tragiczne skutki zaniedbań lekarskich

Nadciśnienie tętnicze stało się współcześnie chorobą cywilizacyjną, będącą jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Zła dieta, brak aktywności fizycznej, stres to tylko niektóre z długiej listy czynników wywołujących tę groźną chorobę. Nadciśnienie tętnicze jest również niezwykle niebezpieczne dla kobiet w ciąży. Co prawda w tym okresie przyczyny tego schorzenia mogą być nieco inne, niemniej jednak monitorowanie ciśnienia tętniczego jest jedną z fundamentalnych zasad profilaktyki w ciąży. Zaniedbania w tym zakresie mogą mieć tragiczne skutki zarówno dla matki, jak i jej dziecka.

Realne zagrożenie dla życia matki i dziecka

Stanem przedrzucawkowym określa się stan chorobowy występujący u kobiet najczęściej po 20. tygodniu ciąży lub w dwóch pierwszych dobach połogu. Jak dotąd w medycynie nie udało się wyjaśnić przyczyn tego stanu, jednak takie choroby jak cukrzyca, czy nadciśnienie tętnicze znacząco zwiększają zagrożenie jego wystąpienia. Poza tym podwyższone ciśnienie matki zalicza się do jednego z głównych objawów stanu przedrzucawkowego. Nierozpoznanie tego stanu stanowi śmiertelne zagrożenie dla matki i dziecka, dlatego tak ważne jest regularne badanie ciśnienia krwi przez kobietę w ciąży. Jednak do pełnej diagnozy potrzebne jest badanie ilości białka w moczu. Stąd też lekarz po stwierdzeniu nadciśnienia u ciężarnej matki powinien niezwłocznie wykonać potrzebne testy – zaniedbanie tego obowiązku może zostać potraktowane jako błąd w sztuce medycznej.

Stan przedrzucawkowy może spowodować ograniczenie w dostarczaniu dziecku tlenu i pokarmu przez łożysko, czego konsekwencją najczęściej jest niedotlenienie i ciężkie uszkodzenie organizmu dziecka. Natomiast dla matki stan ten może skończyć się udarem, pęknięciem wątroby, czy niewydolnością wielonarządową. Brak odpowiedniej i szybkiej reakcji personelu najczęściej kończy się śmiercią pacjentki. Co zrobić w sytuacji, gdy w wyniku niedopełnienia obowiązków przez personel opiekujący się ciężarną doszło do tak tragicznych skutków?

Śmierć matki przy porodzie

Śmierć przy porodzie jest niewyobrażalną tragedią dla rodziny zmarłej oraz jej dziecka. Z pewnością żadne świadczenia pieniężne nie są w stanie wynagrodzić tej straty, jednak w wielu przypadkach pozwalają powrócić do normalnego życia – a przede wszystkim zabezpieczyć przyszłość dziecka, które utraciło matkę. Rodzina ma prawo w takiej sytuacji ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Najczęściej wiąże się to z koniecznością wytoczenia szpitalowi powództwa cywilnego i udowodnienia przed sądem zawinionego błędu w sztuce medycznej. Niestety tego typu proces nie należy do najłatwiejszych, w jego ramach konieczne jest dokładne przeanalizowanie przebiegu ciąży oraz porodu, a także udowodnienie niezgodnego z zasadami sztuki medycznej postępowania personelu opiekującego się ciężarną. Jednak przy pomocy osób doświadczonych w prowadzeniu tego typu spraw szanse zwycięstwa i wypłaty należnych świadczeń są duże.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.