Zagrażająca rzucawka w ciąży. Czy jej nierozpoznanie to błąd medyczny?

Jedną z najpopularniejszych chorób cywilizacyjnych, oprócz cukrzycy, jest dziś nadciśnienie tętnicze. Niesie za sobą niebezpieczeństwo nawet dla młodych ludzi w pełni sił, a szczególnie dla kobiet w ciąży. Dlatego tak ważna jest prawidłowa profilaktyka tego schorzenia: odpowiednia dieta, aktywność fizyczna i unikanie stresu. W okresie oczekiwania na dziecko przyczyny nadciśnienia mogą być nieco inne, ale mimo wszystko warto na bieżąco badać je za pomocą specjalnego aparatu. Zaniedbanie profilaktyki w tym zakresie pociąga za sobą poważne konsekwencje dla matki i dziecka. Jedną z nich jest stan przedrzucawkowy i rzucawka.

Życie matki i dziecka jest w rękach personelu szpitala

Czym jest wspomniany już stan przedrzucawkowy? Najprościej można go opisać, jako stale podwyższone ciśnienie, występujące najczęściej po 20. tygodniu ciąży u kobiety z dotychczas prawidłowym ciśnieniem krwi lub nasilenie nadciśnienia tętniczego istniejącego przed 20. tyg. ciąży przy równoczesnym występowaniu białkomoczu. I chociaż medycyna do dziś próbuje wyjaśnić pochodzenie tego stanu, za winowajców zwykle uważa się cukrzycę albo nadciśnienie tętnicze. Jeśli lekarz w porę nie rozpozna tego stanu, matka oraz dziecko stają przed śmiertelnym zagrożeniem. Kobieta może zadbać jedynie o profilaktykę w tym zakresie, badając samodzielnie ciśnienie krwi, natomiast gdy stan przedrzucawkowy już wystąpi, konieczna jest szybka interwencja medyczna. Brak decyzji o natychmiastowym leczeniu jest określany jako błąd w sztuce lekarskiej. Choroba ta uniemożliwia bowiem dostarczanie dziecku odpowiedniej ilości tlenu i pożywienia, co skutkuje niedotlenieniem i poważnymi uszkodzeniami w organizmie płodu. Matce natomiast grozi między innymi udar, pęknięcie wątroby, niewydolność wielonarządowa, a nawet śmierć.

Jeśli lekarz nie rozpoznał rzucawki, popełnił błąd medyczny

Stan przedrzucawkowy oraz rzucawka stanowią zagrożenie dla zdrowia matki i płodu, a odpowiedzialność za ich nierozpoznanie ciąży na personelu medycznym. Nasz Ośrodek Pomocy Poszkodowanym udziela wsparcia prawnego w sytuacjach, w których doszło do błędu medycznego. Z doświadczenia wiemy, że tego typu sprawy są trudne do rozstrzygnięcia, dlatego zapewniamy pomoc wykwalifikowanych prawników. Dzięki nim analiza przebiegu ciąży oraz porodu, jak również udowodnienie personelowi szpitala popełnienia błędu lekarskiego, będą dużo prostsze. Zwiększają się także szanse na uzyskanie należnej rekompensaty finansowej.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.