Odszkodowanie za niedotlenienie okołoporodowe

Wybór lekarza prowadzącego ciążę oraz szpitala, gdzie odbędzie się poród, to ważne decyzje podejmowane najczęściej już na samym początku ciąży. Rodzice dokonując tego wyboru niejednokrotnie korzystają z rad innych osób, lub sprawdzają opinie o różnych placówkach w Internecie. Prawidłowy przebieg porodu ma kluczowe znaczenie dla dalszego życia matki i dziecka, a błędy podczas niego popełnione mogą na zawsze zmienić funkcjonowanie obojga.

Konsekwencje błędów podczas porodu

Niestety skala zaniedbań na oddziałach położniczych jest bardzo duża. Co jakiś czas media informują o skandalicznych zachowaniach personelu, lub jego bierności w opiece nad pacjentkami, powodujących tragiczne skutki. Kobiety podczas porodu najczęściej spotykają się z przypadkami braku zainteresowania ze strony personelu, pozostawienia ich bez opieki i pomocy, co może prowadzić do poważnego zagrożenia życia i zdrowia matki oraz dziecka. Prawidłowo przebiegający poród musi doprowadzić do rozwiązania ciąży w odpowiednim czasie, gdyż zbyt długie pozostawanie dziecka w organizmie matki może doprowadzić do jego niedotlenienia. Niedotlenienie okołoporodowe,-jak wyjaśnia specjalista z Ośrodka Pomocy Poszkodowanym – jest wynikiem niedoboru tlenu w organizmie dziecka, co najczęściej powoduje upośledzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego. Do niedotlenienia bardzo często dochodzi podczas porodu, który nie został zakończony w odpowiednim momencie cesarskim cięciem. Skutkiem takiego stanu rzeczy może być mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, opóźnienie rozwoju umysłowego, upośledzenie narządu słuchu lub wzroku. Konsekwencje niedotlenienia okołoporodowego najczęściej można zauważyć już przy pierwszym badaniu dziecka, jednak nie raz uwidaczniają się po kilku miesiącach, a nawet latach.

Dochodzenie odszkodowania

Podstawą dochodzenia odszkodowania jest udowodnienie osobie, co do której kierujemy nasze roszczenie, że jej zawinione działanie lub zaniechanie doprowadziło do wyrządzenia konkretnej szkody. Oczywiście obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i opieki pacjentkom oddziału położniczego spoczywa przede wszystkim na lekarzu dyżurnym. Jednak błędy prowadzące do uszczerbku na zdrowiu matki, lub dziecka mogą być także spowodowane postępowaniem średniego personelu medycznego – pielęgniarek i położnych. Brak zainteresowania przebiegiem porodu, nieprawidłowe podanie leków, niepoinformowanie lekarza o komplikacjach to przykłady najczęściej popełnianych błędów przez średni personel. Aby móc skutecznie domagać się odszkodowania w takich przypadkach, konieczne jest dokładne odtworzenie chronologii wydarzeń i wskazanie osób zobowiązanych do opieki nad kobietą w czasie porodu. Do prawidłowego oszacowania stopnia uszczerbku na zdrowiu dziecka konieczna jest także analiza przebiegu ciąży oraz opinia biegłego lekarza. Oczywiście nie są to proste czynności, jednak przy pomocy fachowców z Ośrodka Pomocy Poszkodowanym zajmujących się błędami medycznymi, szanse uzyskania należnego odszkodowania znacząco wzrastają. Poszkodowani mogą skorzystać z bezpłatnej porady odszkodowawczej. Po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją nakreślimy, jakie możliwości odszkodowawcze widzimy w sprawie.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.