Odszkodowanie za okaleczenie podczas operacji

Każda – nawet wydawać by się mogło najprostsza operacja – tak naprawdę jest bardzo skomplikowaną procedurą, której powodzenie zależy od wielu czynników. Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie chirurga i anestezjologa to oczywiście najważniejsze czynniki udanego zabiegu, jednak bez odpowiedniego przygotowania sprzętu i samego pacjenta, zapewnienia sterylnej czystości sali operacyjnej oraz dostarczenia właściwych wyników badań przedoperacyjnych, zabieg zamiast pomóc powrócić do pełnego zdrowia może go jeszcze bardziej zrujnować. Jak dochodzić swoich praw w sytuacji, gdy po wybudzeniu się z narkozy okazuje się, że stan naszego zdrowia znacznie się pogorszył?

Resekcja zdrowego organu

Katalog możliwych błędów podczas operacji jest ogromny. Oczywiście należy je odróżnić od powikłań zabiegu, które mogą się zdarzyć i są przewidywalnym „skutkiem ubocznym” operacji. Lekarz ma obowiązek poinformować o nich pacjenta przed przeprowadzeniem zabiegu. Błąd w sztuce lekarskiej to działanie lub zaniechanie zawinione, powodujące niedającą się przewidzieć szkodę na zdrowiu pacjenta i będą wynikiem nieprawidłowego postępowania personelu medycznego. Jak wskazuje specjalista z Ośrodka Pomocy Poszkodowanym na salach operacyjnych nadal zdarzają się przypadki zoperowania pacjentowi niewłaściwego organu. Tego typu sytuacje najczęściej powodują bardzo poważne i nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu organizmu – nie raz powodujące trudności w codziennym funkcjonowaniu. Przykładem takiej sytuacji może być pozbawienie pacjenta zdrowej nerki, zamiast zajętej przez nowotwór. Taki błąd naraża życie pacjenta i stanowi bardzo poważną szkodę w jego zdrowiu. Wbrew pozorom często zdrowy organ, który został wycięty nie może zostać ponownie umieszczony w organizmie. Wynika to z różnych technik operacyjnych stosowanych przy resekcji i transplantacji. W tego typu przypadkach nie dość, że pacjent będzie musiał poddać się ponownej operacji na chorej nerce, to do tego prawdopodobnie przez resztę życia będzie skazany na dializy. Jakie roszczenia przysługują pacjentowi w sytuacji resekcji zdrowego organu podczas operacji?

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia

Zgodnie z prawem każdy – a więc także lekarz – kto wyrządza drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Jeżeli efektem błędu lekarskiego jest śmierć pacjenta lub tzw. rozstrój zdrowia – a więc znaczny dyskomfort psychicznych, winny wyrządzenia szkody ma obowiązek także wypłacić stosowne zadośćuczynienie za doznane cierpienia przez poszkodowanego. Tego typu roszczenia są dochodzone w procesie cywilnym, w którym należy wykazać związek pomiędzy działaniem lub zaniechaniem personelu medycznego a wyrządzeniem szkody. Ponadto koniecznym jest udowodnienie zakresu szkód wyrządzonych błędem medycznym oraz cierpień psychicznych i fizycznych spowodowanych uszczerbkiem na zdrowiu. Stąd też wygranie takiego procesu jest długie i trudne, wymagające fachowej wiedzy i doświadczenia. Dlatego skorzystanie z pomocy instytucji zajmującej się dochodzeniem odszkodowań znacząco zwiększa szanse wygranej, nie raz już na etapie przedsądowym.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.