Porażenie splotu barkowego – uraz okołoporodowy o poważnych konsekwencjach

Nie każdy poród przebiega podręcznikowo. Czasami zachodzą trudności z wydobyciem dziecka z kanału rodnego. Konieczność użycia specjalnych narzędzi bądź chwytów związanych z pociąganiem za kończynę górną dziecka, a także wzmożone parcie matki, mogą bezpośrednio przyczynić się do urazów okołoporodowych, takich jak np. uszkodzenie splotu barkowego u noworodka.

Dziecko przyszło na świat z uszkodzonym splotem barkowym? Mógł zostać popełniony błąd medyczny

Podczas porodu może wystąpić dystocja (niewspółmierność) barkowa – stan, w którym mimo urodzenia główki, utrudnione jest rodzenie się barków. Wtedy osoba odbierająca poród musi zastosować kleszcze lub odpowiednie manewry i wydobyć dziecko, zanim dojdzie do większych komplikacji. Powikłaniem dystocji barkowej jest porażenie splotu ramiennego. Do tego urazu może dojść również podczas cesarskiego cięcia, na skutek zbyt mocnego szarpnięcia za kończynę.

Wyróżniamy cztery rodzaje porażenia splotu ramiennego, a najczęściej występującym jest niedowład Erba. Objawia się on m.in. bezwładnie zwisającym ramieniem i brakiem rotacji zewnętrznej. Uszkodzenie splotu ramiennego wymaga złożonej rehabilitacji, stosowania specjalnej szyny i ćwiczeń, zapobiegającym zanikom mięśniowym. Istnieje szansa, że funkcje kończyny wrócą, ale bywa również tak, że skutki tego błędu medycznego pozostają na całe życie.

Odszkodowanie medyczne pomaga niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu

Choć współcześnie techniki położnicze są coraz bardziej zaawansowane, wciąż zdarza się, że do urazów okołoporodowych dochodzi z winy lekarza. Błędy medyczne wymagają udowodnienia. W przypadku podejrzenia, że dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu przez błąd lekarski, warto podjąć próby jego wykazania. Konieczne będzie zgromadzenie dokumentacji oraz dowiedzenie, że personel nie zachował obowiązujących standardów. Uzyskane świadczenia mogą bardzo pomóc w rehabilitacji i leczeniu chorego, dlatego w razie wątpliwości, warto skonsultować swoją sytuację z naszymi prawnikami. Mamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za błędy okołoporodowe. Jeśli masz pytania, możesz się z nami skontaktować w każdej chwili.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.