Test oksytocynowy i jego znaczenie dla przebiegu ciąży oraz porodu

W przypadku ciąży wysokiego ryzyka, normą jest wykonanie szeregu badań diagnostycznych, pozwalających ocenić wydolność oddechową płodu. Jednym z najczęściej stosowanych badań pod tym kątem jest test oksytocynowy, czyli tak zwany test stresowy OCT. Na czym on polega i kiedy jego niewykonanie można traktować, jako błąd medyczny?

Zapis KTG, który niejednokrotnie ratował życie matki i dziecka

Gdy badanie KTG (test niestresowy), pozwalające monitorować oraz rejestrować pracę serca płodu i mięśni macicy w przedporodowym etapie wykaże nieprawidłowości, personel medyczny powinien podjąć decyzję o wykonaniu testu stresowego OCT. Jest to badanie, przeprowadzane z użyciem oksytocyny. Podanie hormonu wywołuje skurcze macicy, a te z kolei obciążają serce płodu. To umożliwia specjaliście ocenę częstotliwości uderzeń serca, na podstawie której można stwierdzić między innymi, czy płód ma zapewniony dostęp do tlenu. Niepokojący pomiar może wskazywać na niedotlenienie płodu, co stanowi poważne zagrożenie dla jego życia. Dlatego wystąpienie tachykardii lub bradykardii jest bezwzględnym wskazaniem do szczegółowej diagnostyki, a w wielu przypadkach do natychmiastowego zakończenia ciąży, zwykle przez cesarskie cięcie.

Bywa, że lekarz mimo przesłanek, nie zleca wykonania testu stresowego OCT. Takie postępowanie może sprawić, że niedotlenienie płodu nie zostanie wykryte na czas. Jeśli w efekcie braku odpowiednich działań ze strony personelu medycznego dziecko urodzi się w zamartwicy lub martwe, poszkodowanym przysługuje odszkodowanie za błąd medyczny. Zignorowanie przez lekarza wystąpienia tachykardii lub innych czynników świadczących o nieprawidłowościach w obrębie płodu to bowiem działania, niezgodne ze sztuką lekarską.

Jak uzyskać rekompensatę za błąd medyczny? Z nami to proste

W prowadzonym przez nas Ośrodku Pomocy Poszkodowanym pomagamy pacjentom ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny. Każda sytuacja okołoporodowa, w wyniku której ucierpiała matka lub dziecko, powinna zostać dokładnie przeanalizowana przez zespół specjalistów. Jeżeli podejrzewają Państwo, że lekarz prowadzący ciążę lub położna obecna przy porodzie popełnili błąd medyczny, prosimy o kontakt. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej i innych dokumentów związanych z porodem sprawdzimy, czy niewykonanie testu OCT wpłynęło na tragiczny finał akcji porodowej. Gdy okaże się, że lekarz popełnił błąd medyczny, zrobimy co tylko się da, aby w Państwa imieniu wywalczyć godne odszkodowanie z tytułu błędu w sztuce lekarskiej.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.